Misstänkt bedrägeri – kommunen skärper rutinerna

Täby kommunhus
Täby kommun har vidtagit åtgärder efter misstänkt kortbedrägeri på kommunalt boende.
Täby kommun har vidtagit åtgärder efter misstänkt kortbedrägeri på kommunalt boende.
– Vi har sett över rutinerna när det gäller personalens användande av boendes bankkort, säger socialchef Claes Lagergren.

En kommunanställd i Täby misstänks för att under hösten ha stulit ett bankkort och spelat bort pengar för en boende. Först i februari i år anmälde politikerna i socialnämnden det inträffade till den granskande myndigheten, Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Huvudmannen, i det här fallet kommunen, har ett ansvar för att anmäla alla allvarliga missförhållanden dit.

– Vi får ganska ofta anmälningar som gäller stölder för det finns enskilda som har drabbats. Det är ju ett missförhållande i verksamheten, säger Soile Ahlqvist, ansvarig handläggare på IVO Öst.

Alla ombads spärra bankkorten

Chefen på boendet ska inom ett dygn efter en gode man slagit larm informerat anhöriga och andra gode män till andra boende om det misstänkta kortbedrägeriet. De ombads också att kontrollera kontoutdrag och spärra bankkort för internetköp, står det i lex Sarah-anmälan till IVO.

Inga fler av de boende har utsatts för bedrägeri, enligt Claes Lagergren, socialchef i Täby kommun.

Har sett över kortrutinerna

Kommun och chefen på boendet har också sett över rutinerna för hanteringen av pengar och bankkort samt hur redovisning av inköp och uttag ska göras.

– Vi kan bara rekommendera att spärra för inköp på internet och utlandsköp. Vi måste vara väldigt tydliga med vår information vilka åtgärder som man bör genomföra som anhörig eller god man.

Tidigare hanterade personal på äldre- och vårdboenden ofta kontanter, ofta småsummor för att köpa frukt och godis eller en tidning åt de boende. Nu används bankkort i stället och det är både bra och dåligt, konstaterar socialchef Claes Lagergren.

– Det är bra eftersom det är lätt att spåra och det är också bra att kunna begränsa inköpen till lägre belopp och spärra för internetköp och utlandsköp.

Handläggare Soile Ahlqvist granskar Täby kommuns lex Sarah-anmälan om det som hänt, men har ännu inte fattat beslut om åtgärder.

– Jag är inte riktigt klar med den ännu. Stöld är en jätteknepig fråga egentligen för den är inte alltid så lätt för verksamheten att förhindra. Men det är ändå bra att man tittar på sina rutiner för hur man hanterar bankkort och rutiner när man anställer.

lex Sarah-anmälan drog ut på tiden

Soile Ahlqvist har förståelse för att det kan ta tid när socialnämnden ska behandla och besluta om en lex Sarah-anmälan. Det är också ett bra system för då får ansvariga politiker kännedom om brister. Men en anmälan ska ske skyndsamt, framhåller hon.

– Om det börjar dra i väg några månader så har det varit för sent. Man bör vara snabbare. Så kommer det in sent tittar vi på varför det dröjer, säger Soile Ahlqvist.

Fakta

lex Sarah: Missförhållande anmäls av huvudmannen – lex Sarah

Huvudmannen t ex kommunen är skyldig att utreda och till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) anmäla händelser som medfört eller hade kunnat medföra allvarligt missförhållande. Syftet är att klarlägga händelseförloppet och vilka faktorer som påverkat det.

Huvudmannen ska även vidta åtgärder för att förhindra att en liknande händelse sker igen. Regeln kallas lex Sarah och gäller för verksamheter inom socialtjänsten, vid Statens institutionsstyrelse och i verksamheter enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

IVO:s ansvar när det gäller anmälningar enligt lex Sarah är att granska huvudmannens utredning. Om IVO bedömer att huvudmannens utredning följer gällande bestämmelser och att åtgärder har vidtagits för att förhindra att liknande händelser inträffar igen avslutar IVO ärendet.

Källa: Inspektionen för vård och omsorg