Personal misstänks ha spelat bort boendes pengar

Anställd på ett boende misstänks för att ha stulit ett bankkort och spelat bort 16 000 kr.
Anställd på ett boende misstänks för att ha stulit ett bankkort och spelat bort 16 000 kr.
En anställd på ett boende i Täby misstänks för att ha stulit ett bankkort och spelat bort pengar.
– Vår internutredning resulterade i bevismaterial som överlämnades till polisen, säger Claes Lagergren, socialchef i Täby kommun.

Var sjätte brott i Sverige är ett bedrägeribrott och knappt hälften är just kortbedrägerier. Förra året skedde 105 000 kortbedrägerier.

I Täby upptäcktes bedrägeriet på det kommunala boendet först när en god man till en sjuk person slog larm om upprepade internetköp på spelsajter. Patientens gode man visade chefen på boendet ett kontoutdrag med sex–sju olika okända insättningar på spelsidor.

”Köp som den boende absolut inte kunnat göra själv”, står det i den lex Sarah-anmälan, som kommunen rutinmässigt gör efter allvarliga missförhållanden har upptäcks.

Kodlås registrerade misstänkt?

Bankkortet ska ha förvarats i ett kodlåst medicinskåpet på personens rum. Nyckeln till varje boendes medicinskåp förvaras dessutom i ett separat låst nyckelskåp som personalen också behöver en personlig elektronisk kod för att öppna.

När personens gode man upptäckte de okända uttagen från bankkortet hade dessa pågått i tre månader, enligt anmälan. Totalt ska 16 249 kronor ha spelats bort. God man spärrade bankkortet direkt när stölden upptäcktes.

– Det här förstör förtroendet för oss som tagit över ansvar för enklare inköp. Vi ser mycket allvarligt på att man utnyttjat boende för egen vinning, säger socialchef Claes Lagergren.

”Det här förstör förtroendet för oss som tagit över ansvar för enklare inköp. Vi ser mycket allvarligt på att man utnyttjat boende för egen vinning.”

Kommunens säkerhetsavdelning utredde

Täby kommun skriver i sin lex Sarah-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) att det omedelbart efter gode man slog larm gjordes en polisanmälan om misstänkt bedrägeri.

Kommunens säkerhetsavdelning kopplades också in och påbörjade en egen utredning.

Hade ni någon misstänkt?

– Ja, det fanns en misstänkt, som är utpekad, säger Claes Lagergren.

Är den utpekade någon som jobbar kvar där?

– Den misstänkte jobbar inte kvar.

Polisen lade först ner fallet

Socialnämnden var den som formellt lämnade in lex Sarah-anmälan till IVO i februari i år. I den står det att polisens utredningen ”är nedlagd utan åtgärd”.

Täby kommun valde dock att överklaga åklagarens beslut om nedläggning.

– Vår internutredning resulterade i bevismaterial som överlämnades till polisen. Det pågår en förundersökning och jag kan därför inte kommentera utredningen mer, säger Claes Lagergren.

Polisen: Finns en misstänkt

Kortbedrägeriet på kommunens boende upptäcktes redan i slutet av förra året. Polisens förundersökning kring det misstänkta bedrägerifallet pågår fortfarande, enligt Stockholmspolisens bedrägerisektion.

– Det finns en misstänkt, uppger FU-ledare Thomas Backemo, som i övrigt hänvisar till förundersökningssekretessen.

Fakta

Var sjätte anmält brott ett bedrägeri

Under 2018 anmäldes 259 000 bedrägeribrott. En ökning med 24 procent jämfört med föregående år. Bedrägerier är därmed den brottstyp som ökar mest i Sverige. Var sjätte brott som anmäldes förra året var ett bedrägeri.

Även 2019 inleddes med en ökning av anmälda bedrägeribrott anmälda. Brott som involverar olovlig användnign av kortuppgifter fortsätter att ugöra en betydande del av bedrägeribrottsligheten i samtliga polisregioner. Under januari i år utgorde kortbedrägerier mer än hälften av de anmälda bedrägeribrotten – 12 501 stycken.

Många av dessa är sammankopplad i tid och plats så därav är antal ärenden färre, 5623 stycken.
Merparten av kortbedrägerierna sker utan det fysiska kortet. Det är också primärt denna brottstyp som har internationell koppling.

Källa: Polisen