Rene och Peter hoppade av gänglivet

Peter Svensson var själv gängkriminell. Han hoppade av och hjälpte senare Rene Lobos.
Peter Svensson var själv gängkriminell. Han hoppade av och hjälpte senare Rene Lobos.
Förra året skedde 129 skjutningar i Stockholm.
Samtidigt tröttnar flera på livet som kriminell och vill hoppa av gängen.
Peter Svensson och Rene Lobos visar att det går att lämna ett liv med våld och droger.

Skjutningarna i Stockholms undre värld slog rekord 2017. Samtidigt ser Fryshuset ett ökat tryck på att hoppa av gängen. Rene Lobos var gängledare – men tröttnade på livet som kriminell.

– Begravningar var en av sakerna. Du hann inte riktigt sörja den ena vännen innan det var dags för nästa vän, säger han.

 Rene Lobos. Foto: Stefan Källstigen.

Rene Lobos berättar om ett liv med droger och brott. Om svek mot familj och hur han förlorade rätten att träffa sina barn. På hans Instagram finns en bild där han ligger nertryckt i backen av poliser.

– Jag har hållit på med allt du kan tänka dig. Indrivningar, utpressning, rån och misshandel, säger han.

Vändningen kom när han fick besök av Peter Svensson på Kronobergshäktet 2015. Peter Svensson har själv varit gängkriminell men jobbar nu för Fryshusets avhopparverksamhet Passus.

Fick stöd dygnet runt

– Jag fick förtroende för Peter eftersom jag visste vad han gått igenom. Han hade levt i det här livet längre än jag. Genom honom fick jag tro på att jag också kunde lyckas, säger Rene Lobos.

Peter Svensson, en av Passus avhoppare som nu jobbar med att hjälpa andra bort från kriminaliteten. Foto Stefan Källstigen

Passus gav honom stöd dygnet runt den första tiden. De gängkriminella behöver ofta bearbeta både trauman, sorg, ångest och känslor av ensamhet.

– Jag hade hjälp av jättemånga i början med mina tankar och känslor. Jag mådde piss. Jag fick panikångest ibland, säger Rene Lobos.

Kommunen är med och betalar

Nu har han haft stöd under drygt ett år och befinner sig i fasen med utslussning. Huddinge kommun finns med i samarbetet och finansierar kostnaderna för 1,5 års avhopparstöd. I dag har Rene Lobos både jobb och bostad. När tidningen träffar honom har han varit på ett uppföljningsmöte med kommunen. Vid hans sida finns Peter Svensson.

– Passus har terapeuter. Om en person har problem med panikångest så måste kanske andra processer som avhopparen går igenom vänta lite, säger Peter Svensson.

När du förlorar den gamla gemenskapen och även ska ta dig ur missbruket behöver tomrummet fyllas

Peter Svensson

Enligt Peter Svensson är det viktigt att den som vill hoppa av ett gäng får hjälp att fylla tomrummet med annat.

– Den som vill lämna måste bryta helt med sina kriminella vänner. En del måste också byta bostadsort eftersom det finns en hotbild. När du förlorar den gamla gemenskapen och även ska ta dig ur missbruket behöver tomrummet fyllas. Den första nya gemenskapen blir ofta vi på Passus, säger Peter Svensson.

Drogtestas slumpmässigt efteråt

Passus program för avhoppare består av ett års intensivt arbete med varje person, ett halvår utslussning med stöd och två års eftervård. Slumpmässiga drogtester ingår i eftervården.

– Avhopparen behöver förändra sitt tankemönster, men också sluta tala, klä sig och föra sig som en kriminell. Hur ska du annars kunna arbeta upp ett icke-kriminellt nätverk?, säger Peter Svensson.

Även polisen har avhopparverksamhet. Under de fem år polisens avhopparverksamhet varit i gång har omkring 45 personer hjälp med att hoppa av gängkriminalitet. 35 av dem har inte återfallit i brott, resten har återfallit i vardagsbrott och i några fall i gängkriminalitet.

Livet ser riktigt bra ut

Rene Lobos

– Jag tycker nog att antalet avhoppare de senaste åren ligger på samma nivå. Det handlar om 6-10 personer om året. Den siffran skulle man nog lätt kunna ändra på genom att vara lite mer offensiv i syfte att nå killar som vill lämna kriminaliteten. Dom finns där ute och är trötta på kriminaliteten, det är jag fullständigt övertygad om, säger Mikael Hiljegren på polisens avhopparverksamhet.

Rene Lobos tror på framtiden nu. Foto: Stefan Källstigen.

Rene Lobos som vi möter i Huddinge ser ljust på framtiden. Han har ett nytt liv nu.

– Livet ser riktigt bra ut. Jag jobbar på ett stödboende och pluggar på distans, jag tränar och är med i en församling, berättar han.

Så mycket kostar gängkriminaliteten

Kostnaderna är beräknade på både offer, förövare och tredje part. Här ingår bland annat produktionsvärden som faller bort på grund av utanförskap och kostnader för rättsväsende och kriminalvård, vårdkostnader, skydd och försörjningsstöd.

Källa: ”Vänd dem inte ryggen” av nationalekonomen Ingvar Nilsson och Eva Lundmark