Rånare ser ut sina offer i tunnelbanan

Många av våldsbrotten inträffade omkring tunnelbane- och pendeltågsstationerna.
Många av våldsbrotten inträffade omkring tunnelbane- och pendeltågsstationerna.
På Hagalundsgatan vid Solna station anmäldes nio misshandelsfall och tre rån 2017.
På Hagalundsgatan vid Solna station anmäldes nio misshandelsfall och tre rån 2017.
Trygghet har blivit ett av valrörelsens viktigaste slagord. Men är Solna så otryggt? Mitt i har gått igenom alla brott som inträffat utomhus de senaste tio åren. Statistiken visar att antalet misshandelsfall och våldtäkter stadigt gått neråt. Däremot har personrånen ökat. Två hårt drabbade gator är Kolonnvägen och Hagalundsgatan.

Mitt i har gått igenom alla våldsbrott som inträffat utomhus i kommunen under 2017. Vi har också kollat brottsutvecklingen i Solna de senaste tio åren.

Både anmälningarna om misshandel och våldtäkt visar sig stadigt ha gått neråt.

Personrånen i Solna har dock ökat de senaste åren. I fjol inträffade 57 personrån i kommunen jämfört med 40 under 2016. Många av dem sker i området kring Mall of Scandinavia.

– Framförallt är det ungdomar som rånar andra unga på dyra jackor och mobiler, säger Stefan Olsson på Solnapolisen.

Senast för ett par veckor sedan blev en 15-årig flicka nedtvingad på marken av ett tjejgäng som försökte ta hennes jacka. Väktare och privatpersoner kunde dock avstyra rånförsöket.


Här skedde personrånen 2017

Gator där personrånen anmäldes under 2017 mot personer över och under 18 år.

Markeringarna anger gatan där anmälan gjordes, inte exakt adress.

Mörkare färg = fler anmälningar.

Källa: Polisen


Offer ses ut i t-banan

Många av fjolårets våldsbrott inträffade också omkring tunnelbane- och pendeltågsstationerna, som på Johan Enbergs väg vid Västra skogens t-baneutgång, där tre personrån anmäldes och på Hagalundsgatan vid Solna station där nio misshandelsfall och tre rån anmäldes 2017.

 Västra skogen är just en sådan knutpunkt för bägge blå linjerna

Stefan Olsson

– Ofta ser vi att gärningsmännen inte är hemmahörande i våra områden utan uppehåller sig på tunnelbanestationerna, tar rygg på ett utvalt offer ut genom spärrarna för att sedan snabbt kunna ta sig ner igen och åka vidare. Västra skogen är just en sådan knutpunkt för bägge blå linjerna, säger Stefan Olsson.


Här anmäldes fallen av misshandel 2017

Gator där anmälningar om misshandel skedde under 2017, mot personer över 18 år.

Markeringarna anger gatan där anmälan gjordes, inte exakt adress.

19 anmälningar = svart, 9-10 anmälningar = blå, 4-5 anmälningar = röd, 2-3 anmälningar = gul, 1 anmälan = grön

Källa: Polisen


Trots att flera utomhusbrott minskar i Solna så oroar sig många fortfarande för att bli utsatta för brott, enligt den Nationella trygghetsundersökningen (NTU) som Brå gör varje år. 

Trots att män oftare utsätts för brott så känner sig kvinnor otryggare.

– Otrygghet beror också på de eventuella konsekvenserna av det man kan tänkas råka ut för. Även om det inte är så sannolikt att man ska bli våldtagen har det väldigt stora konsekvenser vilket kan förklara varför kvinnor oroar sig mer, säger Caroline Mellgren, docent i kriminologi.

Hårt arbete med tryggheten

I förra årets lokala NTU-undersökning uppgav 22 procent av männen och 40 procent av kvinnorna i Solna polisområde att de kände sig otrygga med att gå ute sent på kvällen. 37 procent av kvinnorna och 16 procent av männen hade valt en annan väg hem av oro för att utsättas för brott.

– Upplevd trygghet och faktisk trygghet kan skilja sig ganska mycket. Men även om statistiken säger en sak så kan vi inte negligera den vanliga Solnabon som till exempel tycker att en gångväg är för mörk, säger Marcus Qvennerstedt, säkerhetschef på Solna stad.

Även om statistiken säger en sak så kan vi inte negligera den vanliga Solnabon som till exempel tycker att en gångväg är för mörk

Marcus Qvennerstedt

För att öka känslan av trygghet så samarbetar kommunen med polisen och ordnar bland annat trygghetsvandringar fyra gånger om året.

– Vi ska under 2018 fokusera på en mer aktiv dialog med medborgarna och även gå in till lokala handlare och andra för att höra oss för hur de upplever området, inte bara gå runt och leta klotter och skadegörelse, säger Marcus Qvennerstedt.

Man kommer också att kicka igång en grannstödsbil under året som ska cirkulera i kommunen under dagtid och rapportera in skadegörelse, trasiga vägar och annat.


Antal anmälda fall av misshandel och personrån 2017

Källa: Brå


 

Fakta

Gatorna där flest våldsbrott skedde 2017

Hagalundsgatan: Tio anmälda misshandelsfall, tre anmälda personrån.

Huvudstagatan: Fyra anmälda misshandelsfall, tre anmälda personrån.

Kolonnvägen: Fyra anmälda misshandelsfall, tre anmälda personrån.

Johan Enbergs väg: En anmäld misshandel, tre anmälda personrån.

Putte Kocks plats: tio anmälda misshandelsfall.

Källa: Brå
Fakta

Så gjorde vi undersökningen

  • Mitt i har gått igenom anmälningar för våldsbrott som har särskilda brottskoder när de sker utomhus: miss­handel, personrån och våldtäkt åren 2008–2017.
  • Vi har också gått igenom brott som ofta sker utomhus till exempel skadegörelse, väskryckningar och fickstölder.
  • För att visa var brotten sker har vi begärt ut gatunamn för anmälda våldsbrott under 2017. De fall av misshandel som visas på kartan är fall med målsägande över 18 år där gärningsman är obekant.
  • De fall av personrån som visas på kartan är fall med målsägande som både är under och över 18 år.
  • Gatunamn där våldtäkter skett lämnas inte ut av sekretesskäl.
  • Källor: Brå, SCB och Polisen