Sociala media föder otrygghet i Järfälla

Flest våldsbrott sker runt Riddarplatsen.
Flest våldsbrott sker runt Riddarplatsen.
Tryggheten är en av årets hetaste valfrågor. Men medan personrånen sticker iväg verkar anmälda våldsbrott utomhus ligga på stabila nivåer.

I Järfälla har syns inga tecken på att kommunen skulle ha blivit otryggare om man studerar anmälda brott i utomhusmiljö. Generellt går det vare sig att tala om en ökning eller minskning vad gäller anmälda våldsbrott och fall av skadegörelse, särskilt inte sett i förhållande till befolkningsökningen. Vad gäller misshandel utomhus har de anmälda brotten minskat sen 2008.


Brottsutvecklingen 2008-2017

Antalet anmälda brott utomhus per år.

Källa: Brå


En siffra i som sticker ut är antalet anmälda våldtäkter i Järfälla. 2017 anmäldes 13 våldtäkter och våldtäktsförsök utomhus. Men enligt Magnus Nilsson är det inget som tyder på att det skulle handla om en serievåldtäktsman.

– Det känns snarare som att det handlar om tillfälligheter, säger Magnus Nilsson.

När folk blir tillräckligt packade händer otrevligheter

Magnus Nilsson

Även antalet personrån har gått upp något de senaste två åren.

– Järfälla är en större kommun och där kan vi förvänta oss en viss nivå av brott som personrån. Ibland sticker statistiken iväg. När vi ser att det går från någon enstaka händelse i veckan till flera stycken har vi anledning att reagera men så har inte fallet varit.


Rån

Kartan visar antalet anmälda personrån utomhus 2017.

* Cirklarna markerar inte exakt adress utan anger enbart vilken gata anmälningen gjordes. Där flest utomhusbrott skett är färgen starkast.

Källa: Polisen


Ett av de områden där flest brott sker utomhus är just den plats i Järfälla som upplevs som otryggast enligt polisens medborgardialoger: Jakobsbergs station.

Järfälla är en större kommun och där kan vi förvänta oss en viss nivå av brott

Magnus Nilsson

– Det är en av Sveriges största stationer med väldigt mycket folk i rörelse. Samtidigt ligger Centrum i närheten med sex stycken krogar. Just i Järfälla är det en relativ lugn krogmiljö men när folk blir tillräckligt packade händer otrevligheter.

De vanligaste anmälningarna av misshandel utomhus är unga män som misshandlar unga män.

– Det samlas många unga runt stationen, kompisar som umgås. Men ibland uppstår friktion med andra samlingar av ungdomar eller någon vuxen som har synpunkter på unga som vistas på stan.

I polisens regionala undersökning om trygghet 2018 som gjordes tillsammans med SCB, NTU, är Järfälla det polisområde i norra Stockholm där invånarna upplever sig som otryggast, oroar sig mest för brott och i störst utsträckning räds för att gå ute ensamma på kvällarna. Samtidigt är antalet anmälda brott i kommunen inte högre än jämförbara kommuner i regionen, vare sig i Järfälla eller Bro.


Misshandel

Kartan visar antalet anmälda misshandelsfall utomhus 2017 där gärningspersonen var okänd och den brottsutsatta personen 18 år eller äldre.

* Cirklarna markerar inte exakt adress utan anger enbart vilken gata anmälningen gjordes. Där flest utomhusbrott skett är färgen starkast.

Källa: Polisen


– Så vad beror otryggheten på? Jag tror att det beror på ett antal väldigt aktiva sidor i sociala media som sprider en viss uppfattning om brottsligheten. Men det stämmer inte med de faktiska siffrorna, säger Magnus Nilsson.

Precis som i de flesta områden i Sverige är det framförallt kvinnorna som känner sig otrygga, samtidigt som det framförallt är män som drabbas av brott utomhus.

– Otrygghet beror också på de eventuella konsekvenserna av det man kan tänkas råka ut för. Även om det inte är så sannolikt att man ska bli våldtagen har det väldigt stora konsekvenser vilket kan förklara varför kvinnor oroar sig mer, säger Caroline Mellgren, docent i kriminologi.

Fakta

Så gjorde vi kartläggningen

  • Mitt i har gått igenom anmälningar för våldsbrott som har särskilda brottskoder när de sker utomhus: miss­handel, personrån och våldtäkt åren 2008–2017.
  • Vi har också gått igenom brott som ofta sker utomhus till exempel skadegörelse, väskryckningar och fickstölder.
  • För att visa var brotten sker har vi begärt ut gatunamn för anmälda våldsbrott under 2017. De fall av misshandel som visas på kartan är fall med målsägande över 18 år där gärningsman är obekant.
  • Gatunamn där våldtäkter skett lämnas inte ut av sekretesskäl.
Källa: Brå, SCB och Polisen