Stöld av cykeldelar ökar – tar batterierna

cykeldelsstölder ökar. Elcyklarnas batterier är mest eftertraktade
Stölden av cykeldelar ökar i Stockholm. Mest stöldbegärliga är elcyklarnas batterier.
Cykeldelar blir allt mer eftertraktade och antalet stölder har ökat med 21 procent i Stockholm län på ett år.
Främst är det batterierna till de allt vanligare elcyklarna som drar åt sig mest uppmärksamhet från tjuvarna.

Under 2017 ökade antalet cykeldelsstölder i tolv av Stockholms läns kommuner, jämfört med 2016. Det visar statistik från Brå, Brottsförebyggande rådet.

Även de mer vanligt förekommande cykelstölderna ökar. Men bara marginellt i jämförelse med stölden av delarna.

Totalt för hela länet har cykeldelsstölderna ökat med 21 procent. I Stockholms stad ligger ökningen på lite mer än 19 procent.

Här är anmälningarna flest

Här sticker Södermalm ut som den stadsdel där flest cykeldelsstölder anmäldes under 2017, nämligen 70 stycken.

Om Stockholms stad med sina 299 anmälningar räknas bort är Solna – med 27 stölder –  den kommun i länet där flest anmälningar gjordes under fjolåret.

Batterierna eftertraktade

Enligt uppgifter från polisen som Stöldskyddsföreningen tagit del av är det främst batterier till elcyklar som stjäls.

Därefter är det hjul och sadel som fångar tjuvens uppmärksamhet.

Cykeldelsstölder i länet

Antalet anmälda stölder från en cykel under 2016 och 2017 samt ökningen i antal.

Källa: Brå.

Cykeldelsstölder i Stockholms stad

Antalet anmälda stölder från en cykel under 2016 och 2017 samt ökningen i antal.

Källa: Brå.

Fakta

Så minskar du risken för stöld

Här är Stöldskyddsföreningen, SSF:s tips för att minimera risken för cykeldels- eller cykelstöld:

  • Har du elcykel: Ta med dig batteriet efter du parkerat, eller lås det om du lämnar cykeln en kortare stund.
  • Lås inte endast med tillverkningslåset, utan lägg lite pengar på ett ordentligt certifierat lås.

  • Lås fast cykeln i ett fast objekt, helst i både ram och båda hjulen.

  • Lås om möjligt in cykeln inomhus över natten.

  • I offentlig miljö, skruva loss sadeln så den inte blir stulen, dessutom blir cykeln blir mindre attraktiv att stjäla

  • Lämna cykeln på upplysta platser med insyn så ökar chansen att någon kan se ett stöldförsök och skrämma iväg tjuven.

  • Skriv ner ramnumret på cykeln. Om cykeln blir stulen kan du ange numret till polisen och de får lättare att identifiera just din cykel.

  • DNA-märk din cykel och cykeldelar, det hjälper polisen att binda tjuven vid brottet och ökar dina chanser att få tillbaka din cykel om den blir stulen.

Källa: Stöldskyddsföreningen