Hur trygga är Sollentunas gator?

Flest våldsbrott begås i Tureberg, nära Sollentuna station.
Flest våldsbrott begås i Tureberg, nära Sollentuna station.
Tryggheten utomhus är en av de största frågorna inför valet. Men anmälda utomhusbrott tyder inte på att Sollentunas gator blivit otryggare.

Trots att de flesta brott inte sker på ute på gatan är det oftast just ute man känner sig otrygg.

– Hemma känner vi oss sällan sårbara men utomhus har vi inte samma kontroll över miljön och situationen, säger Caroline Mellgren, docent i kriminologi.


Brottsutvecklingen 2008-2017

Antalet anmälda brott utomhus per år.

Källa: Brå


Anmälningar om misshandel, våldtäkt och personrån sorteras just efter huruvida brottet skett ute eller inne. Enligt anmälningsstatistiken ligger alla dessa brott på ungefär samma nivå de senaste tio åren i Sollentuna.

– Vi kan varken se att det har stuckit iväg eller minskat särskilt mycket. 2017 ser vi en positiv trend då de flesta brott utomhus har minskat, säger Johan Lundgren, kommunpolis i Sollentuna.

Det är väldigt sällan det sker en klassisk överfallsvåldtäkt

Johan Lundgren

Det absolut vanligaste våldsbrottet som drabbar privatpersoner utomhus är misshandel. Framförallt handlar det om unga män, båda vad gäller offer och förövare.

– Vi har inte så mycket unga personer som ryker ihop utan det handlar framförallt om vuxna som blir osams kring krogmiljöer. Oftast finns det någon koppling mellan offer och gärningsman.


Misshandel

Kartan visar antalet anmälda misshandelsfall utomhus 2017 där gärningspersonen var okänd och den brottsutsatta personen 18 år eller äldre.

* Cirklarna markerar inte exakt adress utan anger enbart vilken gata anmälningen gjordes. Där flest utomhusbrott skett är färgen starkast.

Källa: Polisen


Våldtäkter utomhus i Sollentuna är väldigt ovanligt, det handlar om några enstaka fall per år, oftast mot kvinnor. Även där är det vanligaste att offer och gärningsman har en relation sen tidigare.

– Det är väldigt sällan det sker en klassisk överfallsvåldtäkt där en kvinna blir överfallen av en okänd gärningsman.

Oftast finns det någon koppling mellan offer och gärningsman

Johan Lundgren

Geografiskt sker de flesta våldsbrotten utomhus kring Sollentuna centrum och Sollentuna station, där det boende, affärer och kollektivtrafik finns koncentrerat.

– Vi vet att det finns en problematik med kriminella i Tureberg. Men det handlar också om att det är där det rör sig mest människor dygnets alla timmar. Samtidigt kanske boende känner sig mer otrygga i en mörk park, trots att det är mycket lägre sannolikhet att man ska råka ut för något där än på busstorget som är upplyst och det finns gott om folk.

Sammantaget har män en större risk att råka ut för en misshandel på offentliga platser än i bostäder men kvinnor är det tvärt om, enligt nationella trygghetsundersökningen av Brå. Även vad gäller sexualbrott, som oftast drabbar kvinnor, sker en stor andel i bostäder – särskilt de grövre brotten.

Ändå känner sig kvinnor otryggare och är i större utsträckning oroliga för att vistas ute på kvällen, enligt trygghetsundersökningen.


Rån

Kartan visar antalet anmälda personrån utomhus 2017.

* Cirklarna markerar inte exakt adress utan anger enbart vilken gata anmälningen gjordes. Där flest utomhusbrott skett är färgen starkast.

Källa: Polisen


– Otrygghet beror också på de eventuella konsekvenserna av det man kan tänkas råka ut för. Även om det inte är så sannolikt att man ska bli våldtagen har det väldigt stora konsekvenser vilket kan förklara varför kvinnor oroar sig mer, säger Caroline Mellgren.

Att motverka brott är en viktig del för att öka tryggheten i Sollentuna men inte den enda enligt Johan Lundgren. Upplevd trygghet kan också påverkas av hur hemma man känner sig i sitt område och nedskräpning.

– I november hade vi en medborgardialog i Edsberg där vi pratade om hur polisen kan öka tryggheten. Men vi frågade också vad det viktigaste var som boende i området på kunde göra. De flesta svarade ”börja hälsa på varandra.

Fakta

Så gjorde vi kartläggningen

  • Mitt i har gått igenom anmälningar för våldsbrott som har särskilda brottskoder när de sker utomhus: miss­handel, personrån och våldtäkt åren 2008–2017.
  • Vi har också gått igenom brott som ofta sker utomhus till exempel skadegörelse, väskryckningar och fickstölder.
  • För att visa var brotten sker har vi begärt ut gatunamn för anmälda våldsbrott under 2017. De fall av misshandel som visas på kartan är fall med målsägande över 18 år där gärningsman är obekant.
  • Gatunamn där våldtäkter skett lämnas inte ut av sekretesskäl.
Källa: Brå, SCB och Polisen