Efter tullens knep – man stoppades med kokain för 30 miljoner

14 kilo narkotika tillslag i Västra stockholm. Bilder från Tullens FUP.
Kokainet som belsagtogs var outblandat till över 90 procent.
Tullen ersatte kokainet med ett substitut och polisen följde efter den misstänka kuriren.
Resultatet: mer kokain beslagtogs än under hela 2017.

I slutet av mars stoppades en svenskregistrerad bil som anlände från Tyskland av tullen i Helsingborg. Den misstänkte mannen som körde bilen hade ett specialbyggt lönnutrymme i sin bil fyllt med sju kilo kokain.

Bytte ut knarket

Tullpersonalen beslagtog narkotikan men ersatte den med ett annat material utan att den misstänkte mannen, som bor i Segeltorp i Huddinge, märkte något.

– Polisen hade span på mannen som kör till en adress på Ekerö. Sedan verkar han lämna den ersatta narkotikan i Ekerö och fyller bilen med ytterligare 7 kilo kokain. Sedan stoppar polisen honom, säger åklagare Jonas Lindmark.

14 kilo narkotika tillslag i Västra stockholm. Bilder från Tullens FUP.

I ett lönnfack under bilens batteri hittades narkotikan. Foto: Tullverket.

Totalt rör det sig alltså om 14 kilo kokain som mannen ska ha transporterat. Polisen stannade den misstänkte mannen i Blackeberg.

Kokain för 30 miljoner

Nationellt forensiskt centrum, NFC, genomförde tester på kokainet som visar att det är drygt 90 procent rent kokain det rör sig om.

– Det här är ett stort tillslag. Det rör sig om 14 kilo rent kokain. Jag vill inte spekulera i gatupriser men ett gram kokain kostar ungefär 900 till 1000 kronor på gatan och det här kan blandas ut två-tre gånger, säger Jonas Lindmark.

Det innebär alltså att beslaget uppskattningsvis hade kunnat säljas för runt 30 miljoner kronor på gatan.

19 kilo beslagtogs 2018

De hittade sju kilo i bilen och sju kilo på Ekerö – rent kokain. Foto: Polisen

De hittade sju kilo i bilen och sju kilo på Ekerö – rent kokain. Foto: Polisen

Under hela 2018 beslagtog tullen i främst Stockholmsregionen totalt 19,4 kilo kokain. Detta var en fördubbling jämfört med föregående år.

Mannen har nu alltså åtalats för synnerligen grovt narkotikabrott och synnerligen grov narkotikasmuggling. Han själv nekar till brott.