Tyresöbo häktad för alkoholbrott

Polisen split sprit
Tyresöbon är misstänkt för olovlig anskaffande av alkohol, oklart vilken form av dryck.
En Tyresöbo är häktad misstänkt för grovt olovligt anskaffande av alkohol.
Två andra män är också misstänkta i samma mål.

En Tyresöbo i 18-årsåldern häktades i helgen för grovt olovligt anskaffande av alkoholdrycker. Han är på sannolika skäl misstänkt, vilket är den högre graden av misstanke.

Brottet ska ha skett under knappt två månader i början av året på flera platser i länet.

Mannen förnekar brott, enligt hans försvarsadvokat Marcus Lodin.

– Misstanken handlar bara om anskaffandet, betonar Marcus Lodin.

Fler misstänkta

Tyresöbon är inte ensam misstänkt i fallet. En 19-årig Täbybo är också häktad.

– Det är olovlig försäljning, grov brott som han häktas för, säger åklagare Sara Kästel.

Förundersökningssekretess råder, vilket gör att Sara Kästel är mycket fåordig.

Den tredje misstänkta är en annan 18-årig. Han är misstänkt för olovlig ”hantering av spritdrycker”, som hans advokat Ronnie Wandat uttrycker det.

– För närvarande förnekar han brott. Mer kan jag inte säga, kommenterar Ronnie Wandt häktningen.

Lokaltidningen Mitt i har varit i kontakt med Täbybons försvarsadvokat, som har avböjt att kommentera.

Grovt olovligt anskaffande av alkoholdrycker, som Tyresöbon är misstänkt för, är ett brott som kan ge fängelse i högst fyra år.

Fakta

Så säger lagen

7 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet anskaffar, överlämnar eller bjuder på alkoholdrycker i strid med 3 kap. 9 § döms för olovligt anskaffande av alkoholdrycker till böter eller fängelse i högst två år eller, om brottet är grovt, till fängelse i högst fyra år.