Våldsbrotten minskade i centrala Bro

Bro centum är området där det begås flest våldsbrott utomhus.
Bro centum är området där det begås flest våldsbrott utomhus.
Trygghet är en av de största frågorna inför valet. Men trots hög brottslighet i Bro verkar utomhusbrotten ligga på stabila nivåer.

Anmälningar av våldsbrott utomhus i Upplands-Bro har varken ökat eller minskat nämnvärt de senaste åren. Vad gäller misshandel, våldtäkt och personrån utomhus går antalet anmälningar upp ner och från år till år. Det visar Mitt i:s genomgång av utomhusbrott i kommunen.

– Vissa brottstyper sticker ut men att det skulle vara nån allmän trend att det ligger sämre till kan vi inte se. Större delen av brotten sker i centrala Bro, säger Magnus Nilsson, kommunpolis i Upplands-Bro.


Brottsutvecklingen 2008-2017

Antalet anmälda brott utomhus per år.

Källa: Brå


Det är förhållandevis lite brott som sker utomhus i Kungsängen jämfört med liknande orter i norra Stockholm, kan vi konstatera utifrån polisens statistik över anmälningar. Trots detta tror Magnus Nilsson att det finns en utbredd känsla av otrygghet.

– Vi hade en skjutning i centrala Kungsängen där två bröder blev skjutna. Vid sådana incidenter tar otryggheten fart direkt trots att vi ser det som isolerade händelser. Det finns en del öppen knarkhandel men i våra ögon är det lugnt i Kungsängen jämfört med liknande platser.

I våra ögon är det lugnt i Kungsängen jämfört med liknande platser

Magnus Nilsson

Däremot sker det förhållandevis mycket våldsbrott i centrala Bro även om just dessa minskat med nästan 50 procent 2017 jämfört med året innan.

– Det är ett utsatt område och det område i kommunen vi har störst problem i. Det handlar om olika typer av våldsbrott vid lägenhetshusen runt centrum, säger Magnus Nilsson.


Rån

Kartan visar antalet anmälda personrån utomhus 2017.

* Cirklarna markerar inte exakt adress utan anger enbart vilken gata anmälningen gjordes. Där flest utomhusbrott skett är färgen starkast.

Källa: Polisen


Dels handlar det om personrån men också misshandel där alkohol är inblandat. Vid flera tillfällen i just Bro har det blivit slagsmål när vuxna som lämnat en krog sagt något till en grupp med ungdomar.

– Min uppfattning är just den här typen av problem minskat sen Fryshuset etablerat sig. De har jobbat med attityder hos de unga som gör att de inte lika snabbt tar till våld om det uppstår en konflikt. Men det har jag inga bevis för.

De senaste två åren just personrånen i kommunen ökat i kommunen, något Magnus Nilsson tror kan häröras till vissa brottsbenägna ungdomar.

Även om det finns tydliga problem med brottslighet i just Bro tror Magnus Nilsson att den upplevda otryggheten är högre än risken för att drabbas av brottsligheten utomhus.

– Det finns boende i Bro som inte vågar gå ut när det blivit mörkt och det har jag full förståelse för. Men samtidigt har brotten inte ökat lika mycket som otryggheten. Tittar vi längre tillbaka har det alltid funnits oroligare perioder i Bro men då hade inte alla en smartphone i fickan.


Misshandel

Kartan visar antalet anmälda misshandelsfall utomhus 2017 där gärningspersonen var okänd och den brottsutsatta personen 18 år eller äldre.

* Cirklarna markerar inte exakt adress utan anger enbart vilken gata anmälningen gjordes. Där flest utomhusbrott skett är färgen starkast.

Källa: Polisen


Han tror att otryggheten i kommunen delvis kan förstås av ett antal aktiva konton på Facebook som skriver mycket om brott i kommunen.

Brotten har inte ökat lika mycket som otryggheten

Magnus Nilsson

– Vi är inte så aktiva i sociala media och delger våra medborgare vad som händer. Då lämnar vi arenan fri för andra aktörer att sprida sin uppfattning och äga arenan.

Fakta

Så gjorde vi kartläggningen

  • Mitt i har gått igenom anmälningar för våldsbrott som har särskilda brottskoder när de sker utomhus: miss­handel, personrån och våldtäkt åren 2008–2017.
  • Vi har också gått igenom brott som ofta sker utomhus till exempel skadegörelse, väskryckningar och fickstölder.
  • För att visa var brotten sker har vi begärt ut gatunamn för anmälda våldsbrott under 2017. De fall av misshandel som visas på kartan är fall med målsägande över 18 år där gärningsman är obekant.
  • Gatunamn där våldtäkter skett lämnas inte ut av sekretesskäl.
Källa: Brå, SCB och Polisen