Våldsbrotten minskar ändå är många rädda

Många brott är kopplade till områdena kring tunnelbane- och pendeltågsstationerna.
Många brott är kopplade till områdena kring tunnelbane- och pendeltågsstationerna.
Många av våldsbrotten inträffade också i centrala Sundbyberg, som här på Landsvägen.
Många av våldsbrotten inträffade också i centrala Sundbyberg, som här på Landsvägen.
Trygghet har blivit ett av valrörelsens viktigaste slagord och många känner sig också oroliga för att utsättas för brott.
Men är Sundbyberg så otryggt? De senaste tio åren har faktiskt både antalet misshandelsfall, personrån och våldtäkter gått ner.
Störst risk att utsättas för brott är fortfarande i och omkring de olika stadsdelscentrumen.

Mitt i har gått igenom alla våldsbrott utomhus i kommunen under 2017. Vi har också kollat brottsutvecklingen i Sundbyberg de senaste tio åren.

Både anmälningarna om misshandel och våldtäkt har gått ner. Även antalet personrån går stadigt neråt i Sundbyberg, trots att de ökar i grannkommunen Solna – där många rån sker runt Mall of Scandinavia.

– Vi väldigt tacksamma för att brotten minskar. Båda våra kommuner är ganska urbaniserade och har inte så många öde områden, vilket kan ha betydelse, säger Stefan Olsson på Solnapolisen.

Vi ser ju att misshandlarna är överrepresenterade i krogmiljön i centrala Sundbyberg

Stefan Olsson

Många av fjolårets våldsbrott inträffade i och omkring centrala Sundbyberg, Rissne och Hallonbergen. På Järnvägsgatan inträffade tre personrån, varav ett med skjutvapen, och åtta fall av misshandel förra året. 17 misshandelsfall anmäldes också på Landsvägen. Även på Rissne torg anmäldes tre personrån och fyra fall av misshandel.


Här anmäldes fallen av misshandel 2017

Gator där anmälningar om misshandel skedde under 2017, mot personer över 18 år.

Markeringarna anger gatan där anmälan gjordes, inte exakt adress.

19 anmälningar = svart, 9-10 anmälningar = blå, 4-5 anmälningar = röd, 2-3 anmälningar = gul, 1 anmälan = grön

Källa: Polisen


– Vi ser ju att misshandlarna är överrepresenterade i krogmiljön i centrala Sundbyberg. Vi hade även en del problem i Rissne förra året, men vi låg på där och fick brotten att sjunka, säger Stefan Olsson.

Offer ses ut i t-banan

Många brott är också kopplade till områdena kring tunnelbane- och pendeltågsstationerna.

– Ofta ser vi att gärningsmännen inte är hemmahörande i våra områden utan uppehåller sig kring tunnelbanestationerna, tar rygg på ett utvalt offer ut genom spärrarna för att sedan snabbt kunna ta sig ner igen och åka vidare, säger Stefan Olsson.


Här skedde personrånen 2017

Gator där personrånen anmäldes under 2017 mot personer över och under 18 år.

Markeringarna anger gatan där anmälan gjordes, inte exakt adress.

Mörkare färg = fler anmälningar

Källa:Polisen


Men trots att många utomhusbrott minskar i Sundbyberg så är det faktiskt många som oroas för att utsättas för brott, enligt den Nationella trygghetsundersökningen som Brå gör varje år. Mest oroliga är kvinnorna, trots att männen är överrepresenterade i brottsstatistiken.

Att vara trygg ska vara en rättighet och en självklarhet,

Maria Hedqvist

I förra årets undersökning uppgav 22 procent av männen och 40 procent av kvinnorna i Solna lokalpolisområde att de kände sig otrygga med att gå ute sent på kvällen. 37 av kvinnorna och 16 procent av männen hade valt en annan väg hem av oro för att utsättas för brott.

Maria Hedqvist, trygghetssamordnare i Sundbyberg stad. Foto: Sundbyberg stad

– Det är oacceptabla siffror som vi måste se till att ändra på. Att vara trygg ska vara en rättighet och en självklarhet, säger Maria Hedqvist, trygghetssamordnare i Sundbyberg stad.

Jobbar hårt på tryggheten

Under 2018 pågår flera projekt i kommunen för att öka tryggheten berättar Maria Hedqvist.

– I Centrala Sundbyberg har vi startat upp projektet Trygg och säker stadskärna tillsammans med Stadskärneföreningen. I Rissne kommer vi i samverkan med bland annat hyresgästföreningen och Rissne kyrkan denna veckan att starta upp projektet ökad samverkan – ökad trygghet, säger hon.

Rissne centrum, Hallonbergen centrum och Sundbybergs centrum är några av de områden kommunen kommer satsa extra på under 2018 berättar Maria Hedqvist.


Antal anmälda fall av misshandel och personrån 2017

<script>” title=”<script>

Källa: Brå


Fakta

Gatorna där flest våldsbrott skedde 2017

Landsvägen: 19 anmälda misshandelsfall

Järnvägsgatan: 9 anmälda misshandelsfall, tre anmälda personrån

Rissne torg: 4 anmälda misshandelsfall, 3 anmälda personrån

Valkyriavägen: 5 anmälda misshandelsfall, ett anmält personrån

Sturegatan: 3 anmälda misshandelsfall, ett anmält personrån

Källa: Brå
Fakta

Så gjorde vi undersökningen

  • Mitt i har gått igenom anmälningar för våldsbrott som har särskilda brottskoder när de sker utomhus: miss­handel, personrån och våldtäkt åren 2008–2017.
  • Vi har också gått igenom brott som ofta sker utomhus till exempel skadegörelse, väskryckningar och fickstölder.
  • För att visa var brotten sker har vi begärt ut gatunamn för anmälda våldsbrott under 2017. De fall av misshandel som visas på kartan är fall med målsägande över 18 år där gärningsman är obekant.
  • De fall av personrån som visas på kartan är fall med målsägande som både är under och över 18 år.
  • Gatunamn där våldtäkter skett lämnas inte ut av sekretesskäl.
  • Källor: Brå, SCB och Polisen