Väsby – tryggare än du tror?

Mörka gångtunnlar kan kännas otryggt men flest våldsbrott begås i centrala Väsby.
Mörka gångtunnlar kan kännas otryggt men flest våldsbrott begås i centrala Väsby.
De senaste åren har antalet anmälda misshandelsfall minskat. Gatan som toppar anmälningsstatistiken: Väsbys krogstråk.

Trygghet har blivit ett av valrörelsens viktigaste slagord. Men är Upplands Väsby så otryggt?  Mitt i har gått igenom alla våldsbrott som inträffat utomhus i kommunen under 2017. Vi har också kollat brottsutvecklingen de senaste tio åren.

De senaste tre åren har de anmälda våldsbrotten utomhus minskat i Upplands Väsby. Sett över en tioårsperiod från 2008 går brotten utomhus i Väsby varken upp eller ner.

– 2015 var ett stökigt år som stack ut i statistiken men därefter har har det blivit lugnare igen. Vi hoppas att det fortsätter så och enligt prognosen från Brå ser det så ut, säger Malin Sundström, kommunpolis i Upplands Väsby.


Brottsutvecklingen 2008-2017

Antalet anmälda brott utomhus per år.

Källa: Brå


En gata som sticker ut i statistiken 2017 är Centralvägen. Det är där i särklass flest fall av misshandel utomhus har anmälts. Anledningen till att gatan toppar statistiken kanske ligger i en av de vanligaste orsakerna till misshandel utomhus: alkohol.

– Centralvägen är Väsbys kroggata. Folksamlingar och alkohol är en dålig blandning så vi försöker alltid att vara närvarande när krogar stänger.

Varenda våldtäkt som sker är en för mycket

Malin Sundström

Framförallt är det unga män som misshandlar andra vuxna män. Över tioårsperioden har färre fall av misshandel utomhus anmälts den sista halvan jämfört med den första. Men det är inte enbart polisen som bör tackas för det menar Malin.

– Vi har en oerhört viktig samverkan med skolor, fältare, socialtjänsten och väktare. Fältverksamheten gör en stor skillnad för tryggheten enligt min mening. Medan man satsar på fältare i andra kommuner har Väsby dragit ner, det är synd.


Misshandel

Kartan visar antalet anmälda misshandelsfall utomhus 2017 där gärningspersonen var okänd och den brottsutsatta personen 18 år eller äldre.

* Cirklarna markerar inte exakt adress utan anger enbart vilken gata anmälningen gjordes. Där flest utomhusbrott skett är färgen starkast.

Källa: Polisen


Däremot har våldtäkterna utomhus i Väsby varit några fler i Väsby de senaste åren.

– Varenda våldtäkt som sker är en för mycket men just eftersom det sker så få kan varje enskilt brott innebär en stor ökning i statistiken.

Vid de allra flesta våldtäkter som sker utomhus, precis som inomhus, har våldtäktsmannen och offret någon form av relation.

– Överfallsvåldtäkter är oerhört sällsynta, jag kan inte minnas en enda i Väsby de senaste två åren. Min uppfattning är att kvinnor i Väsby inte behöver vara rädda för att gå ut och gå själva.

Män har en större risk att drabbas för våldsbrott i offentlig miljö än kvinnor. Ändå känner sig kvinnor otryggare och är i större utsträckning oroliga för att vistas ute på kvällen.


Rån

Kartan visar antalet anmälda personrån utomhus 2017.

* Cirklarna markerar inte exakt adress utan anger enbart vilken gata anmälningen gjordes. Där flest utomhusbrott skett är färgen starkast.

Källa: Polisen


– Otrygghet beror också på de eventuella konsekvenserna av det man kan tänkas råka ut för. Även om det inte är så sannolikt att man ska bli våldtagen har det väldigt stora konsekvenser vilket kan förklara varför kvinnor oroar sig mer, säger Caroline Mellgren, docent i kriminologi.

Folksamlingar och alkohol är en dålig blandning

Malin Sundström

Enligt polisens egna trygghetsundersökning är det just i centrala Väsby, där flest våldsbrott sker, som invånarna känner sig otryggast. Med undantag för stationen där relativt få våldsbrott begås. Men Malin tror inte att känslan av trygghet och den faktiska brottsligheten går hand i hand.

– Trygghet är just en känsla. Människor känner sig väldigt otrygga men det finns ingen koppling till hur många brått som begås. Där har vi inom polisen en enorm kommunikationsutmaning att lägga faktan på bordet.

Fakta

Så gjorde vi kartläggningen

  • Mitt i har gått igenom anmälningar för våldsbrott som har särskilda brottskoder när de sker utomhus: miss­handel, personrån och våldtäkt åren 2008–2017.
  • Vi har också gått igenom brott som ofta sker utomhus till exempel skadegörelse, väskryckningar och fickstölder.
  • För att visa var brotten sker har vi begärt ut gatunamn för anmälda våldsbrott under 2017. De fall av misshandel som visas på kartan är fall med målsägande över 18 år där gärningsman är obekant.
  • Gatunamn där våldtäkter skett lämnas inte ut av sekretesskäl.
Källa: Brå, SCB och Polisen