ANNONS

Brotten minskar – så har Hässelby torg blivit tryggare

Bo Arkelsten, Anna, König Jerlmyr, Hässelby torg
Stadsdelsnämndens ordförande Bo Arkelsten (M) och finansborgarrådet Anna König Jerlmyr (M) på Hässelby torg på måndagen.
Mer bevakning, bättre renhållning, fler öppna aktiviter – så tas Hässelby torg tillbaka åt den vanlige medborgaren.
Projektet har pågått i ett drygt år, och har redan haft effekt, enligt en färsk utvärdering.
ANNONS

Länge har Hässelby torg i stora stycken uppfattats som en ”övergiven” plats, där narkotikahandeln har pågått mer eller mindre öppet, där kriminalitet och busliv är ett stort problem, och där ingen riktigt brytt sig om den yttre miljön.

Bevakning och städning

Men i fjol satsade staden 1,5 miljoner kronor i en riktad insats för att komma till rätta med problemen. Ökad närvaro av poliser och ordningsvakter, bättre städning, snabb klottersanering och ny belysning på otrygga platser som parkeringsgaraget och busstationen är några av åtgärderna. Antalet publika aktiviteter – som Sommar på torget, loppmarknad och musikfestival – har ökat. Satsningar har gjorts på utsmyckningar som blomsterlådor, sommarmöblering och en julgran.

Nu går vanliga boende i Hässelby här på torget igen

Bo Arkelsten, ordförande i stadsdelsnämnden

På måndagen besökte finansborgarrådet Anna König Jerlmyr (M) och stadsdelsnämndens ordförande Bo Arkelsten (M) torget för att presentera en utvärdering av projektets första år.

Och enligt den sistnämnde har mycket blivit bättre.

– Torget är rent, klottret har minskat, i juletid finns det belysning. I butikerna har försäljningen ökat, medan snatterierna och inbrotten har minskat. Nu går vanliga boende i Hässelby här på torget igen, säger han.

Positiv respons

Enligt utvärderingen har en fungerande samverkan nu kommit till stånd mellan fastighetsägarna, staden, polisen och andra aktörer kring torget. Responsen från allmänheten beskrivs som positiv.

Till de mätbara förbättringarna hör en rejäl minskning av antalet polisanmälda fall av skadegörelse (från 274 till 142) och stöld i butik (från 60 till 31) samt en viss minskning av våldsbrotten (från 62 till 51) från 2018 till och med november 2019.

Hässelby torg, städare, Anna König Jerlmyr

En Stockholmsvärd plockade vältajmat upp fimpar och annat medan SVT intervjuade Anna König Jerlmyr på Hässelby torg – om bland annat den förbättrade städningen. Foto: Anders Göransson

ANNONS

Fler tas med knark

Däremot har antalet anmälda narkotikabrott nästan fördubblats – från 32 till 60 – under samma period.

– Men det är bra, eftersom det beror på att polisen varit här och jobbat mer aktivt, säger Bo Arkelsten.

Satsningen på torget fortsätter även i år med lika mycket pengar, 1,5 miljoner kronor.

– Hässelby torg är en plats som är prioriterad för oss, och där vi känner att satsningen ger effekt, säger Anna König Jerlmyr.

Helgkvällarna en utmaning

Hon påpekar att det finns öronmärkta pengar i budgeten för liknande platsutveckling i alla stadsdelar.

När finansborgarrådet besöker torget är det en stillsam måndagsförmiddag med vänliga människor som kommer fram och hälsar. Riktigt så lugnt och fredligt är det inte alltid på fredagskvällar, påpekar Mitt i.

– Nej, och det är en utmaning som vi har kvar. Jag är övertygad om att det går att jobba med kvällarna också, men det är svårare när butiker och verksamheter har stängt och få rör sig ute.

ANNONS