ANNONS

Här är brotten som ökat mest i Stockholm

Ökande brott i stockholm 2017
Inbrottsstöld och narkotikainnehav är några av brotten som öka mest i antal.
Olovlig identitetsanvändning, narkotikainnehav och högmålsbrott. Mitt i listar brotten som ökade mest under fjolåret i region Stockholm.
ANNONS

Under 2017 anmäldes 455 000 brott i polisregion Stockholm. Det visar Brottsförebyggande rådet, Brås, siffror när fjolåret summerades.

Det innebär en minskning med drygt 25 000 anmälningar eller fem procent.

Enligt Brå minskade antalet anmälda brott mest inom kategorin stöld- och tillgreppsbrott samt skadegörelsebrott.

Ny brottstyp bakom ökning

Ökade mest gjorde brott mot person. Något som kan förklaras med att en ny brottstyp – olovlig identitetsanvändning – infördes 1 juli 2016.

I Stockholms regionen innebar det att den nya brottstypen var den som ökade mest i antalet anmälningar – 3 525 stycken.

Ovanliga brott

Procentuellt sett ökade anmälningarna av högmålsbrott mest – 1 300 procent. Högmålsbrott är brott i syfte att störta statsskicket, till exempel genom uppror. väpnat hot mot laglig ordning eller olovlig kårverksamhet.

Den stora procentuella ökningen av anmälningar förklaras av att 2 anmälningar 2016 blev 28 anmälningar under fjolåret.

Nedan listas brotten där anmälningarna ökade mest i antal i region Stockholm. Men också de brott där anmälningarna mer än fördubblats, alltså ökat med 100 procent eller mer.

Topp-3 ökning antal

Anmälningarna som ökade mest i antal i polisregion Stockholm.

ANNONS

Källa: Brå

Ökning procent

Anmälningarna som ökade mest procentuellt. (Alla som fördubblades eller mer).

Källa: Brå