Brotten ökar men poliserna blir färre

En dag i veckan håller Björn Svensson receptionen på polisstationen i Kungsängen öppen. Han skulle önska att han kunde vara där oftare.
En dag i veckan håller Björn Svensson receptionen på polisstationen i Kungsängen öppen. Han skulle önska att han kunde vara där oftare.
Antalet fall av misshandel, inbrott och skadegörelse har ökat i Upplands-Bro. Samtidigt har antalet närpoliser minskat kraftigt. Nio poliser har blivit tre.

Inom loppet av något år har antalet närpoliser i Upplands-Bro minskat från nio till tre personer.

– Och 80 procent av tiden är vi upptagna med annat än att fokusera på kommunen. Bland annat ingår vi i utryckningsstyrkan för Norrortspolisen, säger inspektören Björn Svensson.

Orsaken till problemet är att länspolisen förra året överskred budgeten till följd av ”oförutsedda händelser” som kravaller i Husby och andra förorter, prinsessbröllop och president Obamas besök.

Under de senaste två åren har Norrortspolisen av besparingsskäl inte tillsatt omkring 50 vakanta tjänster. Man har prioriterat utryckningar och utredningsverksamhet och det lokala polisarbetet har fått stryka på foten.

Hittills i år har brottsligheten ökat något i Upplands-Bro. Under det första kvartalet anmäldes 16 misshandelsfall utomhus, tre fler än föregående år. Anmälningarna om skadegörelse steg från 40 till 50, och bilstölderna och bilinbrotten ökade från 49 till 59.

Det är inte ovanligt att antalet anmälningar varierar något från år till år, men Björn Svensson menar att det generellt självklart finns ökad risk för brott när polisens närvaro minskar.

Närpolisbefälet Jonas Lund ser klara försämringar i det brotts­förebyggande arbetet.

– Tidigare har vi besökt fritidsgårdar och rört oss ute bland ungdomar på kvällar och nätter. Det gör vi inte längre, säger han.

Nästa år omorganiseras polisen och en ny polismyndighet bildas. Tills dess strävar länspolisen efter att få budgeten i balans. Norrorts polismästare Annika Eriksson säger att alla hennes fem närpolisdistrikt drabbas av besparingarna.

Mycket är ännu oklart kring omorganisationen. Klart är dock att norrorts fem närpolisområden ska slås ihop till två.

– Omorganisationen syftar till att vi ska få mer kraft till det lokala brottsförebyggande arbetet, säger Annika Eriksson.

Hur påverkar det dig att närpolisen har skurit ner?

Therese Eriksson, 30, Bro:

– Det känns inte alls tryggt. Det händer ändå en del här. Det är viktigt att närpoliserna syns.
Rune Engzell, 63, Kungsängen:

– Det påverkar mig inte direkt. Men närpoliserna ska ju jobba förebyggande och inte alltid komma efter att det hänt någonting.
Samuel Baraka, 16, Kungsängen:

– Det är inte bra. I Kungsängen dricker många alkohol på krogen. Om det inte finns poliser i närheten så måste det finns vakter.
Mats Follinger, 65 år, Kungsängen:

– Det är dåligt för det är rätt stökigt här ibland. Jag skulle förorda att det fanns mer poliser som knallade runt här i centrum.