(rubrik saknas)

Ett misslyckande, men nu vidtas åtgärder.

Det säger polischefen Stefan Roos om statistiken över uppklarade brott.

Norrortspolisen klarade förra året bara upp 2 av 100 inbrott.

Ett klent resultat som står ut även i Stockholms län, som är sämst på att klara upp inbrott i hela Sverige.

– Det är inte bra, säger Stefan Roos, ansvarig chef på kriminalavdelning.

Varför löser Norrortspolisen så få inbrott?

– Det är en bra fråga. Jag tror att en del av förklaringen ligger i att Norrort är ett stort distrikt med stora tillfartsleder. Det är lätt för tjuvar att ta sig till och från brottsplatser.

En annan förklaring är den grova organiserade brottsligheten som distriktet tampats med de senaste åren.

– Vi hade sju mord 2010 och alla klarades upp. Det har krävt resurser och vi har inte fått mycket hjälp, trots att vi bett om den. Men jag är den första att erkänna, vi har inte lyckats speciellt bra med inbrotten.

Ni levererar låga siffror för samtliga brottstyper som regeringen vill ha fokus på. Varför?

– Vi levererade mer än de 130 utredningar om brott i nära relationer som vi skulle. Men har vi vidtagit ytterligare åtgärder för att nå de nationella målen

Under 2012 kommer Norrortspolisen att lägga betydligt mer resurser på att lösa inbrott, misshandel utomhus samt brott i nära relationer.

– Allt annat nedprioriteras, och så fokuserade har vi aldrig varit tidigare, säger Stefan Roos.

”Mordfallen tog resurser”

Fakta

Brottsfall där ingen tagits fast

8 januari 2012: Polisen fick vittnesmål, finger­avtryck, videoövervakning och namn och adress på tjuvarna som stal elverktyg från Wetter­lunds yrkesbutik. Trots det hade polisen en månad efter stölden varken gripit eller hållit förhör med någon misstänkt.

17 november 2011: Villa­ägaren Fredrik Lidby drabbades av inbrott. Precis som många andra brottsoffer kände han sig kränkt av intrånget och familjen kände en rädsla för att inbrottstjuvarna skulle komma tillbaka.