Brottsligheten ökar i västerort

Västerort Det senaste året har flera brottstyper ökat i Stockholms län, jämför med året innan, visar statistik från polisen. Personrån, den vanligaste rånkategorin, ökade med 22 procent i länet. Söderort och västerort hade de största ökningarna med 30 procent vardera.

Lägenhetsinbrotten ökade procentuellt mest i Nacka med 56 procent men antalsmässigt mest i västerort med 71 brott, vilket motsvarar 27 procent.

Västerort hade även den största ökningen av övriga tillgreppsbrott, exempelvis snatteri, med 39 procent.