Brottsutsatta ska få bättre hjälp

HUddinge kommun har gjort fel i upphandlingar under många år.
Huddinge kommun skriver avtal med Brottsofferjouren Huddinge-Botkyrka.
Brottsutsatta ska få bättre hjälp i Huddinge och Botkyrka efter att det skrivits ett nytt avtal med Brottsofferjouren. Som första kommun i länet har Huddinge kommun nu skrivit ett mer långsiktigt samverkansavtal och i Botkyrka kommun pågår diskussion.

Brottsofferjouren Huddinge- Botkyrka ska få bättre förutsättningar för att ge brottsutsatta stöd och hjälp för att komma tillbaka till ett normalt liv. Som första kommun i Stockholms län har ett ”idéburet offentligt partnerskaps-avtal” mellan Huddinge kommun och Brottsofferjouren Huddinge-Botkyrka skrivits.

Ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) innebär en samverkansmodell där civilsamhället får tydliga, långsiktiga och ekonomiska förutsättningar, ett komplement till föreningsbidrag. Beslutet togs i mitten av december i kommunstyrelsen.

Christian Ottosson (C)

Christian Ottosson (C)

Enligt kommunalråd Christian Ottosson (C), med ansvar för brottsförebyggande frågor, tar Huddinge nu ett nytt grepp för att stötta civilsamhället.

Vad innebär det nya avtalet?

– Ett föreningsbidrag är vanligtvis på ett år medan det här avtalet som är ett samverkansavtal sträcker sig över tre år. Det innebär att föreningen får en bättre framförhållning, och, som i det här fallet där de har en anställd, är det betydelsefullt. Från kommunens sida så kan vi  vara med och påverka organisationen. Det är en ”winwin” situation.

Kommunen har sedan tidigare efterfrågat en tydligare uppföljning och även statistik för kommunens brottsoffer. Men viktigt för kommunen är också att brottsofferjouren ska bli mer synlig för kommuninvånarna.

– Sedan 2015 så har vi till exempel information om brottsofferjouren på kommunens service center. Du kan enkelt antingen gå dit eller ringa för att få information. I diskussioner vi haft så har det handlat mycket om att synligöra Brottsofferjouren så att alla invånare vet att de har  rätt att söka stöd om de blivit utsatta för brott, säger Christian Ottosson.

Även om Huddinge kommun ska få en tydligare uppföljning om hur många av just deras invånare får del av stödet, så är deras pengar inte öronmärkta för Huddingeborna.

– Pengarna använder Brottsofferjouren efter eget huvud, konstaterar Christian Ottosson.

IOP-avtalet sträcker sig mellan 2017 till och med 2019 och innebär även en höjning av föreningsbidraget Brottsofferjouren. Från 318 000 kronor 2016 till 350 000 kronor årligen från 2017.

Diskussioner om IOP-avtal pågår även i Botkyrka kommun och ska slutföras under 2017.

Läs fler nyheter: 

Bostadsbristen slår mot vården

Tullinges 105-åring firade orientaliskt