Brukare kränktes av personal

UPPLANDS VÄSBY En daglig verksamhet i Upplands Väsby har gjort en lex Sarah-anmälan till Socialstyrelsen, om allvarligt missförhållande, efter att en arbetshandledare kränkt en brukare på offentlig plats.

En annan i personalen anmälde händelsen till enhetschefen som upprättade anmälan.

Arbetshandledare har fått en skriftlig varning och en handlingsplan har upprättats för att ge stöd till ett bättre bemötande.