Brunna IP kan få bullerskydd

Brunna Den nybyggda idrottsanläggningen Brunna har bidragit till att grannar störs av buller. En invånare har därför lämnat in ett medborgarförslag och föreslår att ett bullerplank sätts upp vid motorvägen över Kasmokärr.

Trafikverket äger denna väg och hävdar att alla bullerproblem åtgärdats. Nu rycker kommunen in och tekniska avdelningen kommer, om det vid mätningar visar sig att bullernivåerna överstiger gränsvärden, ändå ställa krav på Trafikverket att i så fall åtgärda det.