5,7

barn per årsarbetare. Så hög är personaltätheten på Upplands-Bros förskolor, enligt Skolverkets senaste sammanställning. Snittet i landet ligger på 5,3 barn.