ANNONS

Så ska övergödda Brunnsviken räddas – pumpar ut aluminiumklorid

Fosforfällning
Såhär såg det ut när Orlången i Huddinge renades med samma metod i augusti.
Övergödda Brunnsviken måste återhämta sig. Nu vill staden rädda viken – med aluminiumklorid.
Under hösten ska den beprövade metoden användas i vattnet.
ANNONS

Mängden näringsämnen måste minska i Brunnsviken. I ett tjänsteutlåtande av miljöförvaltningen framgår det hur staden ska få bukt på övergödningen i viken.

Planen är att pumpa ut aluminiumklorid i vattnet, vilket förväntas ge lägre fosforhalter, minska algblomningarna och ge ”en synlig positiv effekt på vattenkvaliteten med ett ökat siktdjup”.

Beprövad metod

Metoden kallas fosforfällning och har använts i flera sjöar runt om i landet. I Stockholm har den använts i bland annat Flaten och Långsjön.

Syftet med fällningen är att, med hjälp av aluminiumklorid, binda fosforn i den fria vattenmassan, så att den inte längre kan bidra till övergödningen.

Enligt miljöförvaltningen bedöms metoden inte påverka natur- eller kulturvärden negativt.

”Åtgärden är den mest kostnadseffektiva och högst prioriterade åtgärden för att följa god vattenstatus i Brunnsviken.”, står det i tjänsteutlåtandet.

Genomförs under hösten

Det är den danska entreprenören TAV (Thomas Aabling Vandmiljö) som genomför fällningen. Lösningen pumpas ut i vattnet från en slags båt.

Arbetet pågår från början av september och avslutas i slutet av oktober, enligt planen.

Tanken är att fällningen är en engångsåtgärd, men kompletterande fällningsinsatser kan bli aktuella efter att utvärdering skett.

ANNONS

Åtgärdsprogrammet för Brunnsviken tas fram gemensamt med Solna och Sundbyberg kommun.