Bryggärende hann bli preskriberat

VÄRMDÖ En olagligt uppförd brygga har blivit ett fall för Justitieombudmannen (JO).

Bygg-, miljö- och hälso­skyddsnämnden förelade den 25 april 2006 en man att samma sommar forsla bort en brygga som han byggt på strandskyddat område. Annars hotade vite på 50 000 kronor. Beslutet överklagades men mannen fick inget prövningstillstånd och bryggan skulle bort senast 31 december 2008.

Men bryggan blev kvar tills kronofogden tog bort den sommaren 2009. Nämnden ansökte om utdömande av vite hos förvaltningsrätten i Stockholm, men först i maj 2011 förelades nämnden att yttra sig i målet.

Rätten avvisade dock ansökan efter mer än två års handläggning eftersom målet skulle ha prövats av miljödomstolen. Domstolen lovar nu att skärpa rutinerna när nya mål kommer in.