Bryggor och kallbadhus tvistefråga för politiker

nyheter Tanto strandbad kan förbättras genom att man bygger badbryggor i stil med dem som finns på Saltsjöbadens kallbadhus. Det menar en medborgare som vänt sig till stadsdelsförvaltningen.

Fina sommardagar är trängseln på badet stor och förslagsställaren menar att badbryggor är ett bra alternativ till att förlänga sandstranden.

Det anser dock inte den borgerliga majoriteten i stadsdelsnämnden som sa nej till förslagen.

Oppositionen var dock av en annan uppfattning. De anser att man bör anlägga en badbrygga och se över hur man kan inrätta ett kallbadhus.