Budget för 2018 klar: Satsningar på trygghet

Alliansen i Täby presenterade sin budget för 2018 idag.
Alliansen i Täby presenterade sin budget för 2018 idag.
Alliansen i Täby presenterar idag sin budget för 2018. Kommunalskatten lämnas oförändrad och enligt Leif Gripestam (M) är budgeten en satsning på välfärdens kärnverksamhet.

Under förmiddagen släppte Täbyalliansen sin budget för 2018. Där går det att läsa att kommunalskatten lämnas oförändrad på 17.55 procent som tillsammans med landstingsskatten (12.08 procent) landar på totalt 29,63 procent.

– Vi har en väldigt stabil ekonomi och i budgeten för 2018 tar vi höjd för sämre tider och för den expansiva period Täby befinner sig i. Vi siktar på ett överskott på 40 miljoner 2018. I år går vi mot ett överskott på över hundra miljoner, säger Leif Gripestam (M).

Över hundra miljoner i överskott

Orsaken till överskotten handlar framförallt om att verksamheterna kostade mindre än beräknat, säger Leif Gripestam.

– Det blev lägre volymer än beräknat. Det kan handla om att färre personer utnyttjade socialtjänsten exempelvis.

Den oförändrade skatten tar också höjd för utmaningarna kring integrationen som Leif Gripestam menar är vår tids största fråga.

Förstärkt skolpeng

Man satsar även på en förstärkt förskole- och skolpeng 2018, vilken blir något högre än det man lovade i somras.

– Det är en uppräkning på 2,25 procent för förskolan, och 2,8 procent för skolan, säger Leif Gripestam.

Man satsar även på förstärkt ersättning inom hemtjänsten och ett införande av en kvalitetspeng inom hemtjänsten.

– Det är en satsning välfärdens kärna – vård, skola och omsorg, säger Leif Gripestam.

Väktare och fältsekreterare

I budgeten finns det också en satsning på trygghet i form av bilburna kommunala trygghetsvakter för att bättre komma till rätta med bland annat villainbrotten i Täby. Även fler fältsekreterare ska anställas för att motverka drog och alkoholbruk hos Täbys unga.

– I våras presenterade vi ett förslag där vi ville se kommunala trygghetsvakter. Nu inför vi en variant av sådana. Bilburen rondering med väktare och ordningsvakter införs som ska patrullera särskilt utsatta villaområden främst under natten och semesterperioden. Vi är övertygade om att detta kommer öka tryggheten för Täbyborna, skriver Hans Ahlgren (L) i ett pressmeddelande.

Mer pengar till kulturen

Man satsar också 2 miljoner kronor på att utveckla kulturskolan.

– Genom att stärka kulturskolans regionala samarbete och förbättra samverkan med grundskolorna vill vi göra musik- och kulturskolan än mer attraktiv, skriver Hans Ahlgren.