Budget: Södertäljevägen ska bli stadsgata

I dag en motorled – i framtiden ett urbant stråk. Om planerna blir verklighet.
I dag en motorled – i framtiden ett urbant stråk. Om planerna blir verklighet.
Nu drar staden i gång planeringen för att omvandla Södertäljevägen till en stadsgata med bostäder och kontor.
Det framgår av budgeten för 2018.
Projektet kan ge ett par tusen bostäder.

En omvandling av Södertäljevägen har diskuterats i flera år – utan att något hänt. Men nu verkar projektet ha kommit ett litet steg närmare verklighet.

I budgeten för 2018 har exploateringsnämnden, trafiknämnden och stadsbyggnadsnämnden fått i uppdrag att påbörja planeringen av Södertäljevägen, delen närmast Liljeholmen.

I dag är det en motorled som beskrivs som en barriär i stadsmiljön. Siktet är nu inställt på att förvandla den till en stadsgata kantad av bostäder och kontor. Enligt tidigare skisser skulle det kunna leda till ett par tusen bostäder.

Förhoppningen är att man inte ska behöva gräva ner vägen i en tunnel, vilket är väldigt kostsamt, utan att det med dagens trafikmängder går att förvandla det till ett ”urbant stråk”.

Projektet ingår i en större stadsomvandling där Hornstull och Liljeholmen ska knytas i hop till ett stadsrum, och där de planerade stora byggprojekten i Marievik och Lövholmen ingår som viktiga delar.