Budgetbesked för 2017: Inga bostäder eller bilar i Rudan

Arkivfoto: En kvinna rastar hundar i södra Rudans friluftsområde, dit bilbron skulle ansluta.
Josefine Sundh är dagligen ute med Tizzla (Samojedhund) och Dante (Golden retriever) i Rudans friluftsområde. Hon är glad att planerna på bostadsbyggena skrotas. "Jag tycker redan det byggts så mycket på senare tid i Haninge", säger hon.
Det blir tvärstopp för både bilbro till Rudan och bostadsbyggen i friluftsområdet.

– Jag tycker det är bra, det vore väldigt synd om man gav sig på även detta naturområde, säger Josefine Sundh, 19.

Det är varmt och soligt ute när hundrastaren Josefine Sundh, 19, tar ut Tizzla och Dante på tur till Rudans friluftsområde.

Fyra gånger i veckan är hon här en halvtimme med hundarna, och det är alltid till de södra delarna av friluftsområdet hon går. Den södra gång- och cykelförbindelsen, bakom Örnens väg, är mindre känd än gångbron över Handens stationsväg. Men flera cyklister och mopedister tar denna väg för att komma över.

Och det är här som oppositionen (trepartialliansen) i över ett års tid velat få till en ny kombinerad gång-, cykel- och bilbro över till Rudan, som i dag är svårt att nå med bil, samt parkeringsplatser på Rudansidan. På senare tid har alliansen även velat tillåta exploatering för bostadsbyggen på Rudansidan.

Men förutom att vara friluftsområde är Rudan naturreservat, och alliansens linje har varit känslig. Tillgängligheten till området står mot just naturreservatet som sådant.

På förhand pekade mycket på en ny budgetkris, där koalitionen av S, MP och C skulle behöva styra med oppositionens budget även 2017, och därmed gå vidare med planerna för Rudan.

Men i stället vann S, MP och C budgetomröstningen, och eftersom man har ställt sig kallsinniga till förslagen om såväl bilbro som parkeringar och bostäder stoppas nu planerna helt.

– Jag har svårt att se hur vi kan tillåta byggnation på andra sidan järnvägen utan att det skulle påverka naturreservatet. Jag tror inte att biltrafik och bilväg påverkar naturreservatet positivt. Snarare borde vi se till att vi tillförsäkras tillräckligt med parkeringsplatser på östra sidan om järnvägen, nära Rudan, säger kommunstyrelsens ordförande Meeri Wasberg (S).

Oppositionsråd Martina Mossberg hävdar att det inte är nere vid sjöarna man föreslår bostäderna, och att friluftslivet inte skulle påverkas. Trots budgetnederlaget har oppositionen inte gett upp frågan för framtiden, menar hon.

– Vi behöver få till fler bostäder och därför har vi velat utreda Rudansidan. En ny bro över är dyrt och det skulle kunna finansieras genom att vi låter bostadsbyggare exploatera här. Jag tror också tillgängligheten hade ökat till Rudan om folk kunde köra hit och parkera, framför allt våra äldre. Och det är ju bra om alla får en trevligare övergång än en tråkig gångtunnel, säger Martina Mossberg.

Josefine Sundh tycker att det redan byggts bort för mycket i Haninge och är glad att planerna nu skrotats.

– Rudan är det sista stora naturområdet kvar för många. Det vore inte kul med biltrafik här, säger hon.

Fakta

Det här står också klart

Fler kommunala skolor än friskolor

Frågan om hur skolorna ska drivas har delat samarbetskoalitionen (S, MP och C) och alliansen. Nu blir det en miljard kronor mer i skolinvesteringar fram till 2019 jämfört med oppositionens budget. Åbyskolan, Runstensskolan och Brandbergsskolan förblir kommunala. Alliansen ville hellre låta externa aktörer ta över skolorna tillsammans med ytterligare fyra kommande skolbyggen. Hade alliansen vunnit hade det dock satsats 95 miljoner kronor ytterligare inom grund- och förskolan 2017 jämfört med 82,5 miljoner som blir styrets tillskott.

Inga bostadsbyggen i ”kulturparken”

Alliansen vill bygga ut stadskärnan via nya bostäder i Handens gamla folkpark, intill tågspåren, och har föreslagit en förlängning av Handens stationsväg via parken. Detta har äventyrat de gamla 20- och 30-talshusen i ”kulturparken”. Nu skrotas bostadsplanerna, men en förlängning av stationsvägen kan bli aktuell om det ökar tillgängligheten till parken, enligt Meeri Wasberg (S). Även nya kulturlokaler kan bli aktuella inom den utredning S, MP och C nu föreslagit om ett kulturellt stråk mellan ”kulturparken” och Rudans friluftsområde, längs Rudan.

Separata simtider för kvinnor

Genomförs i dag ett par gånger per år vid Torvalla, och kommer att fortsätta. Orsaken är att simkunnigheten minskar hos många kvinnor, framför allt är simkunnigheten låg bland nyanlända kvinnor enligt kommunen. Många muslimska kvinnor förbjuds av sin tro att visa delar av kroppen för den manliga allmänheten. Alliansen ville i sitt budgetförslag ta bort alla uppdrag i det styrets politiska plattform, där de separata simtiderna ingick.

Ålderskontroller av asylsökande

Oppositionen förslog i sin budget att Haninges socialnämnd aktivt skulle börja uppmärksamma Migrationsverket på fall där det var ”uppenbart att den asylsökande inte är under 18 år”. Förslaget skrotas nu helt.