Budgetdebatt i Stadshuset

STOCKHOLM Den här veckan debatteras Alliansens och oppositionspartiernas budgetförslag för 2013 i kommunfullmäktige.

Mellan klockan 10 och 22 på onsdag presenteras och debatteras de olika partiernas förslag för Stockholms ekonomi nästa år.

Debatterna fortsätter på torsdagen, varefter beslut fattas i fullmäktige.