Min lokala hjälte

Budgeten går ihop för Tyresö

Tyresö Kommunens delårsbokslut presenterades på fullmäktiges sammanträde förra veckan. Man beräknar nå målet på 45 miljoner kronor plus tack vare högre skatteintäkter än väntat. Pengar tillbaka från Afa på grund av färre sjuktimmar än beräknat bidrar också till ekonomin.

– Ränteläget har också bidragit till att budgeten går ihop, säger fullmäktiges ordförande Jan Larsson (FP).

Det låga antalet elever på Tyresö gymnasium innebär dock att det blir ett underskott i gymnasiebudgeten. Två miljoner kronor omdisponeras från äldreomsorgen.