Budgeten klubbad för nästa år

Budgetförslag Lidingö
Montage.
Lidingö stads budget för nästa år har klubbats. Den borgerliga koalitionen hade kunnat få igenom sin budget på egen hand men fick även medhåll av SD. Det innebär bland annat en oförändrad skatt och satsningar på skolan.

Budgeten var det enda som hanns med under måndagens åtta timmars långkörare i kommunfullmäktiges sessionssal. Sent på måndagskvällen klubbades kommunstyrelsens förslag igenom av de borgerliga koalitionen, som även fick stöd av Sverigedemokraterna. Övriga partier röstade för sina egna budgetförslag.

Den stora satsningen i 2017 års budget går till skolan, där riktade pengar ska gå till SFI, Komvux, modersmålsundervisning och gymnasiets introduktionsprogram. Satsningen på att höjda lärarlöner ska också fortsätta. Skolpengen i förskola och grundskola höjs med 1,75 procent. Ett socioekonomiskt bidrag införs också för att skolor med större behov ska få extra resurser.

Omsorgs- och socialnämnden får ett tillskott på 27 miljoner, där pengar avsätts för arbete med barn och unga som far illa. Nämnden tilldelas också 1,2 miljoner i ökade resurser för att arbeta med våld i nära relationer.

Kultur- och fritidsnämnden får sänkt anslag med en procent. Enligt kommunstyrelsen görs detta möjligt genom att kultur- och fritidsförvaltningen planeras slås samman med utbildningsförvaltningen.

Stödet till föreningarna höjs med drygt en miljon kronor. Majoriteten vill också påbörja ett arbete för att renovera och utveckla löpbanorna på Lidingövallen till 400 meter. Under 2017 ska placeringen av badhuset avgöras. Målsättningen är att det kan invigas 2021.

Några kommande stora investeringar planeras bli ny- och ombyggnationer av skolor, ombyggnationen av stadshuset och arbetet med den nya bron. För nästa år anvisas 50 miljoner kronor till Lilla Lidingöbron.

LÄS MER: Majoriteten vill satsa på skolan

LÄS MER: Så vill övriga partier satsa 2017