Budgeten: Satsar på skola och trygghet

Camilla Janson (S), kommunstyrelsens ordförande.
Camilla Janson (S), kommunstyrelsens ordförande.
Ordningsvakter, Brobyggare och mer pengar till skolan är satsningar som koalitionen vill lyfta fram i sin budget.
– En tryggare kommun och en hållbar livsmiljö är de områden vi fokuserat på i budgeten för 2018, säger Camilla Janson (S).

Den styrande koalitionen, bestående av S, MP, KD och C, lade igår fram sitt budgetförslag för nästa år och delar ut 96,3 miljoner kronor mer till nämnderna jämfört med förra året.

Huvudspåren i budgeten är trygghetssatsningar och skolan – som får ett tillskott på 48,7 miljoner kronor.

– På lärarsidan vill vi utveckla stödet till lärarna. Vi har fått signaler om att de önskar att få mer tid till eleverna och då ska vi titta på hur vi kan avlasta det administrativa arbetet och annat som tar tid, säger Camilla Janson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Ett par andra skolförslag är att permanenta projektet med nattis på förskolan Ekhammar i Kungsängen och att satsa mer på barn i behov av extra stöd.

Fler satsningar på trygghet

När det kommer till tryggheten i kommunen vill koalitionen lägga till flera nya verksamheter.

Bland annat något som man kallar Brobyggarna som handlar om att få ut fler vuxna på kvällar och helger.

– Den här idén kom från en kommunmedborgare. Själva andemeningen är att vi ska bli fler vuxna som jobbar trygghets- och relationsskapande. Det ligger i uppdraget att titta på hur det här ska se ut.

Vill ha ordningsvakter

Koalitionen har nu också svängt i frågan om ordningsvakter – en idé som Liberalerna sedan tidigare har förespråkat. En ansökan har gjorts om ordningsvakter i Bro centrum.

– Vi har haft diskussioner tidigare men blivit avrådda från polisen. Men många kommunmedborgare vill det här, så låt oss pröva. Vi måste hela tiden lyssna på alla synpunkter, säger Camilla Janson.

Liberalerna har ju tidigare föreslagit detta?

– Jag vill inte förminska Liberalernas initiativ, men det är framför allt i dialog med medborgarna som vi väljer att prova det här. Den här diskussionen har funnits i koalitionen också, säger Camilla Janson.

Liberalernas gruppledare Martin Normark:

– Det är lite lustigt, man har tidigare pratat emot den motion vi har lagt. Vi tycker väl att det är bra att man tar ett steg i rätt riktning, men sen tycker vi att man inte ska begränsa sig till Bro centrum utan också titta på omgivningen Bro station och Kungsängen, säger han.

Oppositionen avvaktar med synpunkter

I övrigt tycker han det är för tidigt att kommentera koalitionens budget. Även moderatledaren Fredrik Kjos vill avvakta.

– Vi fick den på bordet igår så jag har inte hunnit läsa den, säger han.

Budgetförslaget behandlas slutgiltigt på kommunfullmäktige den 22 november, och tills dess väntas också oppositionspartierna ha lagt fram sina egna budgetförslag.