Budgeten: Satsning mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld

Åsa Lindhagen
Åsa Lindhagen (MP), socialborgarråd.
Majoriteten satsar 8 miljoner kronor mot våld i nära relationer. Ett nytt relationsvåldscentrum ska skapas och ett nytt program mot relationsvåld är på gång där barnperspektivet ska förstärkas.

I morgon onsdag presenteras Stockholms stads budget för 2017. Där ingår en satsning mot våld i nära relationer på totalt 8 miljoner kronor. Fyra miljoner läggs på ett nytt relationsvåldscentrum och de andra fyra på att implementera ett nytt program för relationsvåld och hedersrelaterat våld.

Idag finns ett relationsvåldscentrum i östra söderort, samordnat av Enskede-Årsta Vantörs stadsdelsförvaltning. Det nya kommer förmodligen att hamna i norra delen av staden.

– De ska vara ett stöd för utsatta kvinnor, men också kunna erbjuda behandling för den som slår. Det måste finnas likställd hjälp i Stockholm, alla ska erbjudas hjälp oavsett var man bor. Därför startar vi det här, säger Åsa Lindhagen (MP), socialborgarråd.

Utöver relationsvåldscentrumet finns idag relationsvåldsteam i drygt hälften av stadsdelarna, som exempelvis hjälper kvinnor med skyddat boende och att hitta ny bostad.

Vore det inte bättre att se till att det finns relationsvåldsteam över hela staden, istället för att satsa på ett relationsvåldscentrum centralt?

– Vi behöver båda delarna. Jag tror att det är positivt att ha relationsvåldsteam. Men det är viktigt att experterna organiserar sig på det sätt de tror är bäst, och erfarenheten från det som finns är att det är bra att samla kompetensen på ett ställe.

Mitti har tidigare berättat att det ser väldigt olika ut på olika håll i staden. Förra året placerades 64 kvinnor i skyddat boende i Enskede-Årsta-Vantör jämfört med fyra på Södermalm.

I januari ska kommunfullmäktige besluta om ett program mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Fyra miljoner kronor läggs på att implementera det programmet. Det handlar framför alt om utbildningsinsatser.

– Tidigare har vi haft ett kvinnofridsprogram som framför allt fokuserat på att kvinnan ska få skydd när våldet väl inträffat. Det här är ett mycket bredare och mer förebyggande program.

Programmet har också ett särskilt fokus på barn, till exempel att de skyddande boendena ska vara barnanpassade, att barnen får fortsatt bra skolgång och att små barn får ta del av pedagogisk verksamhet och aktiviteter i varadagen.

Programmet har kritiserats av oppositionsborgarrådet Lotta Edholm (L) för att vara för svagt när det gäller hedersrelaterat våld.

– Tidigare har vi inte haft något program mot hedersrelaterat våld alls och nu har vi pekat ut särkskilda insatser. Vi vill ha en kartläggning av våldet, men vi kan inte vänta på den. Vi vet att våldet finns. Den här frågan är väldigt prioriterad, säger Åsa Lindhagen.

Läs mer: ”Unga kvinnor gifts bort i Järva”

”Han blev lugn av att slå”