Därför behöver kommunerna statens miljarder

Magdalena Andersson (S), finansminister, vid budgetpromenaden 2016.
Magdalena Andersson (S), finansminister, vid budgetpromenaden 2016.
Kommunerna ska få mer pengar av regeringen. Fjolårets höjning med 10 miljarder ska dubblas till år 2020.
– Det handlar om att bygga skolor och äldreboenden, säger Magdalena Andersson (S) på en presskonferens.

De statliga bidragen till kommunerna ska öka. I fjol höjde regeringen anslaget med 10 miljarder. Det ska ökas på med 5 miljarder 2019 och ytterligare 5 miljarder 2020.

”Statsbidragen ska höjas permanent från och med 2019 i syfte att minska behovet av att höja kommunalskatterna och skära ner i verksamheter”, skriver regeringen i budgetpropositionen.

Det riktade statliga bidraget till flyktingmottagandet avtar fram till 2020 med två miljarder per år.

Mer pengar till skola

Många miljarder är däremot fortfarande öronmärkta för olika satsningar, exempelvis inom skolan. Dessa ”öronmärkningar” avtar sedan fram till 2020 så att kommunerna själva kan bestämma vad pengarna ska gå till, berättar Annika Wallenskog, chefsekonom på Sveriges kommuner och landsting (SKL).

– Att kommuner och landsting behöver pengar beror på de ökande kostnaderna som kommer som en följd av att befolkningen växer så kraftigt, säger Annika Wallenskog.

Befolkningsökningen beror främst på att det föds och har fötts många barn senaste åren. Det beror också på det stora flyktingmottagande som Sverige hade 2015.

Skatten hänger inte med

Till detta läggs också en större åldrande befolkning.

– Efter 2020 kommer antalet äldre att öka snabbt. Detta ställer krav på en ökning av välfärdstjänstena som inte täcks genom kommunalskatten, säger Annika Wallenskog.

Kommunalskatten hänger alltså inte med befolkningsutvecklingen.

– Personer i arbetsför ålder ökar inte i samma takt som antalet gamla och unga, säger Annika Wallenskog.


Statsbidrag till kommunerna

Källa: Regeringen