Budgetunderskott i nämnder stryks

VÄRMDÖ 2012 startar de politiska nämnderna i Värmdö på noll. Över- och underskott från 2011 ska strykas. Men efter det måste sträng budgetdisciplin råda. Det skriver kommundirektör Stellan Folkesson och ekonomichefen Hans Ivarsson i ett förslag till hur kommunens budgetarbete ska se ut de närmaste åren.

Kommunstyrelsen politiker fattar beslut om budgetinriktningen nästa onsdag.