Buller från nybygge kan störa boende

DJURGÅRDEN Det är tänkt att nya Norra Djurgårdsstaden ska bli en stadsdel med hög miljöprofil. Men nu undersöker Miljöförvaltningen hur buller från södra Värtahamnen kan påverka de boende och vad som kan göras för att hålla bullernivåerna nere.

”Det är enligt Miljöförvaltningen av stor vikt att hamnens fortsatta verksamhet inte försvåras och att hamnens slutgiltiga bullervillkor därför måste beaktas innan bostädernas slutliga utformning beslutas.”, står det i remissen från Stadsbyggnads­nämnden.