Buller och mögel är bibliotekariers vardag

Hälsoriskerna för de som arbetar i Rotundan ska utredas.
Hälsoriskerna för de som arbetar i Rotundan ska utredas.
Fukt och mögel i källarmagasinet och buller i den berömda rotundan i Stadsbiblioteket. En arbetsmiljö som tröttar ut bibliotekets personal – och orsakar andningssvårigheter.

Skyddsombuden på Stadsbiblioteket har slagit larm.

Det gäller både bullerproblem i den cylinderformade rotundan och oro bland personal över att arbeta nere i bibliotekets magasin som är mögliga och fuktskadade.

– Det är mögel, fukt och olika kemiska ämnen. Jag vet att det finns personal som har känt besvär framför allt i luftvägarna när de har arbetat där nere, säger huvudskyddsombudet Anna William-Olsson.

I dag är personalen bara nere i källarmagasinen drygt en halvtimme per dag, men inför den sanering som väntar ska rummen tömmas på böcker. Ett arbete som kan innebära mer tid i de mögliga magasinen. Arbetsmiljöverket kräver därför att en utredning om hälsoriskerna ska göras.

– Vi behöver bli mer precisa och ta reda på hur länge man kan vistas där nere och hur vi ska lägga upp arbetet. Enligt företagshälsovården är det i dag ingen risk för personalens hälsa om man inte själv känner av besvär eller är astmatiker, säger Johanna Hansson, områdeschef för Stadsbiblioteket.

Bullerproblemen i rotundan har varit kända sedan länge. Trots det är verksamhet som författarsamtal och temakvällar i full gång. Det handlar om en arbetsmiljö med höga ljudnivåer som skyddsombudet beskriver som uttröttande för personalen.

– Vi måste klara av att ha både programverksamhet och ta hänsyn till personalens arbetsmiljö. Därför har vi jobbat mycket med bra ljudanläggningar, men nu ska vi också mäta ljudnivåerna, säger Johanna Hansson.

Senast den 2 maj kräver Arbetsmiljöverket att riskbedömningar och handlingsplaner är klara, annars väntar böter på 50 000 kronor.

Hur en större renovering och uppfräschning av biblioteket ska se ut kommer att utredas under 2012 och 2013.