Buller och stök att vänta på Disavägen

ORMSTA Bygget i området Haga 3 utanför Ormsta är nu i gång, bland annat ska 60 nya byggnader snickras ihop här.

Nu pågår sprängningar och schaktning av marken samt anläggning av VA-nätet. Därför meddelar kommunen att det tidvis kan bullra och vara begränsad framkomlighet längs med den första sträckan, utmed Disa­vägen.

Arbetet beräknas pågå till slutet av februari nästa år.

Haga 3 är ett av flera byggen i Vallentuna som tar ett kliv framåt nu i höst. Nyligen togs till exempel första spadtaget till Ängsnyckeln i centrum.