Buller på dagis ger personal tinnitus

Flera medarbetare vid förskolor på Östermalm har fått tinnitus.

En ny undersökning visar att flera anställda drabbats.

– Vi ska vidta åtgärder, säger Mats Claesson, chef vid barn- och ungdomsförvaltningen.

Förskolor är kända för att bullernivån där kan bli för hög.

Något som enligt forskning kan påverka koncentrationsförmågan negativt och vara skadligt för hörseln. Halten av stresshormoner ökar dessutom, vilket kan leda till hjärt – och kärlsjukdomar.

Under 2011 lät Östermalms stadsdelsförvaltning för första gången genomföra en hörselundersökning för personalen.

Undersökningen visade att 16 av 309 anställda hade hörselnedsättning.

Av de 16 hade flera hörselskador från buller, flera hade drabbats av tinnitus och tre anställda rekommenderades att göra en arbetsskade- anmälan – vilket kan leda till att stadsdelsförvaltningen blir skadeståndsskyldig.

Mats Claesson är chef för barn- och ungdomsförvaltningen vid Östermalm.

Han ser undersökningen som ett första steg i att förbättra miljön på förskolorna.

Tidigare visste man inte hur många som led av hörselskador.

– Nu har vi kunnat iden­tifiera de personerna och erbjuda hjälp. Vi har fokus på problemet och kan ­ arbeta mer med buller­dämpande åtgärder, till exempel skaffa bord och stolar som dämpar ljudet, säger han.

Ska det vara så att om man jobbar inom förskolan, så får man räkna med risk för hörselskador?

– Nej, det tycker jag verkligen inte att man ska. Men man kan se att tidigare byggde man förskolor helt annorlunda mot i dag. Akustiken är viktigare i dag och det här är en fråga som vi jobbar med, säger han.

Fackförbundet Kommunal välkomnar undersökning och hoppas på flera bullerdämpande åtgärder nu ska bli verklighet för personalen.

– Vi är medvetna om att det är för höga ljudvolymer på många förskolor och vi kämpar för att uppmärksamma det, säger Anna-Carin Hill, sektionsordförande på Kommunal vid Skärholmen och Östermalm.

Men det är inte alltid åtgärder sätts in:

– Ett problem är att arbetsgivaren ofta inte anser sig ha råd med de kostnader som det blir om man till exempel ska köpa in bullersäkrade bord, säger hon.