Buller ska minska mer

Sollentuna Sollentuna kommun ska lägga i en till växel i arbetet mot störande buller.

Förra veckan tog kommun­styrelsens nyinstiftade miljö­utskott ett beslut om att anpassa kommunens arbete till EU-direktivet om omgivningsbuller. Utskottet gav också ett uppdrag till kommunledningskontoret att förbättra kommunens åtgärdsprogram. Hur detta ska gå till ska avgöras i dialog med Sollentunaborna.