Bullerskärm byggs vid räls

DJURSHOLM En bullerskärm av trä byggs nu utmed Roslagsbanan på sträckan Vendestigen-Fafnerstigen. Arbetet pågår dagtid med undantag för några arbeten som av säkerhetsskäl sker nattetid.

Gångstigen mellan de båda gatorna är avstängd under byggtiden. Under arbetet förvarar SL containrar och byggmaterial på en vänd­planen vid Vendestigen. Bullerskärmen beräknas vara färdig vid årsskiftet.