Bullerstörda vid Hornstull får inte flytta

I samband med bygget av den nya gallerian vid Hornstull har grannar i kvarteret klagat hos miljöförvaltningen över buller. En av dem är Ulla Tillgren på Borgargatan. Miljöförvaltningen gjorde mätningar i hennes sovrum samtidigt som det pågick bilningsarbeten utanför. Ljudnivåerna låg då på 60 decibel (dBA) vilket är över Naturvårds­verkets riktvärden för buller från byggplatser.

Enligt miljöförvaltningens utredning finns ändå inte skäl att ordna evakueringslägenheter till henne eller till de andra grannarna. Bland annat eftersom inget arbete pågår klockan 22–07.

– Vi sitter här hemma och arbetar med hörselkåpor för öronen, fast det hjälper inte. De flesta jobbar inte 9–17 och kommer hem först på kvällen längre. Hela huset skakar och vi har inte blivit erbjudna att jobba någon annanstans, säger Ulla Tillgren.

Hon tycker det är märkligt att miljöförvaltningen konstaterar att ljudnivåerna inte hålls, men samtidigt inte anser att de som bor där behöver evakueras.

– Miljöbalken följs inte här. Vad har vi då för ­nytta av den lagen? undrar hon.

Lokaltidningen Mitt i har förgäves sökt att få en kommentar från handläggarna som är ansvariga för ärendet på miljöförvaltningen. Charlotta Larsson är miljöinspektör på samma avdelning, men inte insatt i Hornstullsfallet.

– Rent generellt anses bullerstörningar allvarliga om de sker nattetid så att sömnen påverkas.

Hon konstaterar att det inte är så vanligt att boende evakueras.

– Jag har arbetat här i sex år och inte i något av mina ärenden har det varit aktuellt.

Miljöbalken följs inte. Vad har vi då för nytta av den lagen?Ulla Tillgren bosatt vid Hornstull