ANNONS

Bullerstriden tas upp i rätten igen

Det blir en ny rättslig prövning om inflygningarna över centrala Väsby.

Det står klart sedan mark- och miljö­överdomstolen beviljat prövningstillstånd.
ANNONS

När mark- och miljödomstolen i november beslutade att inflygningarna till Arlandas bana 3 över centrala Väsby ska upphöra senast den 1 januari 2018 var det inte alla som var lika nöjda som Väsbys kommunledning.

Arlandas ägare Swedavia överklagade tio av villkoren i det nya miljötillståndet och nu väntar en ny rättslig prövning, den här gången i mark- och miljööverdomstolen. Huvudförhandlingen är planerad att starta i oktober.

För kommunen innebär det ytterligare en kraftsamling.

– Det är ju inte några nya frågor, men däremot en delvis ny argumentation att ta till sig. Materialet är omfattande och frågorna komplexa, säger Karin Dunér som är kommunens juridiska ombud.

På andra sidan rustar Swe­davia för att den här gången lyckas bättre med att övertyga domstolen om att de kurvade inflygningar, som mark- och miljödomstolen kräver från 2018, är omöjliga att införa på en så stor flygplats som Arlanda.

– Vi har i vår överklagan väldigt tydligt förklarat varför tekniken inte är tillämplig för Arlanda. I domstolen är det också vår ambition att uttrycka oss så enkelt och begripligt som möjligt, säger Swedavias presschef Klas Nilsson.

Även den lokala föreningen Väsbybor mot flygbuller har överklagat domen. De är missnöjda med att mark- och miljödomstolen skrev in ett undantag i domen som gör det möjligt för Arlanda att vid extrem högtrafik kunna fortsätta flyga över centrala Väsby även i framtiden.

Fakta

Inflygningar sedan 2003

2003: Arlandas bana 3 tas i drift. Inflygningar över centrala Väsby inleds.Enligt miljötillståndet ska de upphöra senast 2018.

2011: Swedavia ansöker om att nytt miljötillstånd för att fortsätta flyga över Väsby även efter 2018.

2013: Mark- och miljödomstolen säger nej till ansökan.

ANNONS