Bullrande Tynningöfärja plågar boende

Per Åman vid Tynningöfärjan som går från Norra Lagnö till Tynningö.
Per Åman vid Tynningöfärjan som går från Norra Lagnö till Tynningö.
Per Åman, Norra Lagnö och Peder Friberg, Tynningö vid Trafikverkets vägfärja.
Per Åman, Norra Lagnö och Peder Friberg, Tynningö vid Trafikverkets vägfärja.
Skrapande, metalliska och skärande ljud som överskrider riktvärdena. Oväsendet från Tynningöfärjan, som utgår från Norra Lagnö plågar de boende.

Frågan om färjan mellan Norra Lagnö i Värmdö kommun och Tynningö i Vaxholm har under flera år varit en het potatis. På Tynningö uppfattas färjan som absolut livsnödvändig för de runt 500 fast boende. På Lagnösidan har hushåll klagat på buller och ökad biltrafik.

Tillsammans har boende i området skickat yttranden till länsstyrelsen i omgångar om hur de upplever bullret av färjan, som kör från tidig morgon till midnatt.

”Både barnens och vår nattsömn påverkas”, ”Enorma kryssningsfartyg passerar helt ljudlöst, men färjan Nora låter så att man hoppar högt varje gång den anländer till Lagnö brygga” och ”Trafikverkets satsning på färjeläget känns som ett skämt” är några av alla kommentarer som kommit in.

Fakta

Säkerheten i fokus när färjelägen rustas

I mitten av november godkände Länsstyrelsen Trafikverkets miljökonsekvensbeskrivning, MKB, en förutsättning för att man ska kunna söka lov för upprustningen. Det var den femte versionen av MKB:n sedan 2012, efter åtskilliga kompletteringar, mätningar och analyser – för Lagnöbor har hela tiden följt ärendet noga och skickat synpunkter till länsstyrelsen.

– De har varit ute lite i förtid och det har nog bidragit till att det tagit tid, säger Catarina Fogelberg på länsstyrelsens enhet för planfrågor.

Vad Trafikverket vill göra är bland annat att bygga ut vägarna vid färjelägena och bygga en trottoar med gatubelysning. Dessutom vill man bygga en busshållplats på Tynningö, muddra och bygga en dykdalb på Lagnösidan – en boj som sitter fast i vattnet – så att man kan förtöja färjorna bättre.

Syftet, enligt verket, är att anpassa färjelägena efter de egna färjorna, förbättra trafiksäkerheten, förbättra för bussresenärer och väntande och öka säkerheten vid färjelägena.

Länsstyrelsens beslut att godkänna miljökonsekvensbeskrivningen går inte att överklaga. Däremot kan man överklaga arbetsplanen (”bygglovet”) som Trafikverket väntas ställa ut i början av nästa år. I den ska alla tänkta åtgärder finnas beskrivna.

När Trafikverket tog över färjedriften gällde oron gällde framförallt mängden bilar som skulle komma att öka på Norra Lagnövägen och köerna vid färjeläget. Drygt tre år senare är det oljudet som blivit det största irritationsmomentet.

– Vi klarar ännu inte riktigt bullerkraven med färjan och färjelägena trots åtgärder. Det är klaffljudet som är ett problem, det fälls ner när man angör. Det gav 80–90 decibel tror jag. Sedan är det ljud även när bilarna kör på. Men när vi får arbetsplanen då måste vi ­följa bullerkraven, säger René Berecz, ­projektledare på Trafikverket.

Värmdö kommun har gång på gång skickat yttranden till såväl länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen för att i förlängningen få Trafikverket att utföra åtgärder för att minska bullret. Men Trafikverket har överklagat.

– Det är ett långdraget och mycket komplicerat ärende. Vi har konstaterat att det är höga ljudnivåer, mätningarna tyder på det. Men Trafikverket håller inte med. Vi är inte helt överens kan man säga, säger Rebecca Avemark, miljö­inspektör på bygg,- miljö- och hälso­skyddsnämnden i Värmdö.

Nu finns planer på upprustning. Bland annat vill Trafikverket fixa vägarna vid färjeläget och bygga en busshållplats på Tynningö.

På Tynningö är man positiv.

– Färjan är ju vår livsnerv. Personligen tycker jag färjan har fungerat över förväntan sedan Trafikverket tog över driften, säger Peder Friberg, Tynningöbo som driver konferensanläggningen Ljungbergsgården.

Nu ska nämnden besluta om de ska ­förelägga Trafikverket att göra fler mätningar.

– Varken vi eller boende är helt nöjda med mätningarna som har gjorts. Vi behöver ordentliga data och jäm­föra dem med gällande riktvärden, säger Rebecca Avemark.

Per Åman bor precis vid färjeläget på Norra Lagnö och både ser och hör Tynningöfärjan som lägger till flera gånger om dagen. Han tycker inte att ljudmätningarna som gjorts visar hur det är på riktigt.

– Man har varit ute och gjort ljudmätningar när det varit blank sjö och vindstilla. Så är det ju inte i verkligheten, framförallt inte när det blåser och under hela vinterhalvåret. Då smäller det ordentligt, säger han.

Per Åman hoppas att Trafikverket minskar ljudet. Han menar att det inte handlar om huruvida färjan ska passera leden eller inte. Det är både boende och Värmdö kommun överens om att den ska.

– Jag tror faktiskt inte att någon av oss grannar har något emot att själva färjan går här. Det är ljudet. Kunde de bara åtgärda det så vore det en annan sak. Men vi känner oss tandlösa inför det här. Det är tråkigt hur man från myndigheternas håll har behandlat oss, säger Per Åman.

privatregi

Läs mer:

Skarvmassaker på skärgårdsöar

Efter olyckan: Ambulanshelikoptern hyllas

Närodlat ger mersmak på Värmdö