Bullret förstör nattsömnen

Christoffer Schreil bollar med döttrarna Sofi, 7 år, och Filippa, 9 år, på familjens villatomt där de störs svårt av bullret från Roslagsbanan.
Christoffer Schreil bollar med döttrarna Sofi, 7 år, och Filippa, 9 år, på familjens villatomt där de störs svårt av bullret från Roslagsbanan.
Satsa pengarna på att bygga ut tunnelbanan till Täby i stället för att bygga ut Roslagsbanan.

Det anser Christoffer Schreil som är aktiv i nätverket Danderydsbor mot buller som anordnade ett informationsmöte i förra veckan.

Christoffer Schreil bor med sin familj i en villa vid Roslagsbanan där bullret ökat år från år och som idag överskrider det godkända gränsvärdet.

– Hela familjen påverkas negativt. Vi lider av störd sömn och vaknar flera gånger varje natt, säger han.

Christoffer Schreil anser att det är en dåligt underbyggd lösning att bygga ut Roslagsbanan med snabbare tåg och tätare trafik som SL vill.

– En bättre och mer långsiktig lösning är att satsa på tunnelbana till Täby. Det skulle ge en större nytta rent samhällsekonomiskt, säger han.

För ett år sedan höll Danderyds kommun och SL ett informationsmöte om SL:s planer att bygga ut Roslagsbanan. Ett uppföljningsmöte utlovades men blev av först sedan nätverket ”Danderydsbor mot buller” tog initiativ till mötet som ägde rum i Ekebyskolan i förra veckan.

– Vi har fått leta oss fram till information. Det har varit oroväckande tyst och SL:s förslag verkar inte genomtänkt, säger Christoffer Schreil.

Ett hundratal Danderydsbor kom till mötet, liksom representanter för alla de politiska partierna i Danderyd. Ledamöter i landstingets trafiknämnd var inbjudna men dök inte upp.

Kvällen före mötet träffades de styrande i koalitionen M, KD och C, och kom överens om sitt förhållningsätt gentemot SL.

– Vi har beslutat att inte prata med SL förrän de dragit tillbaka överklagan gällande ett 15-tal fastigheter invid Roslagsbanan där SL fått ett föreläggande om att sänka hastigheten, sa kommunstyrelsens ordförande Olle Reichenberg (M).

En del av bakgrunden är att SL kräver att Danderyd ska skriva på en överenskommelse med SL, en så kallad avsiktsförklaring, om utbyggnaden av Roslagsbanan i Danderyd. Alla de andra nordostkommunerna har redan skrivit på en sådan överenskommelse.

Olle Reichenberg är ledamot i landstingsfullmäktige som förmodligen ska besluta om en eventuell utbyggnad. En mötesdeltagare ifrågasatte det lämpliga i att Reichenberg sitter på två stolar samtidigt. Moderaterna i landstinget, med trafiklandstingsrådet Christer G Wennerholm (M) i spetsen, är nämligen för en utbyggnad av Roslagsbanan.

– Det blir knepigt om jag ska rösta, medgav Olle Reichenberg på mötet.

Vi lider av störd sömn och vaknar flera gånger varje natt, säger han.Christoffer Schreil villaägare ”Miljön blir med stadslik och det blir större underlag för verksamhet vid torget.”. björn lindahl vd arcona concept

Fakta

Ett hundratal personer kom till mötet som anordnades av nätverket Danderydsbor mot buller.