Bullret tvingar basen till ny mark

Tommy Hellström, baschef på Scandinavian Medicopter AB, vill att den nya basen ska ligga nära motorvägen.
Tommy Hellström, baschef på Scandinavian Medicopter AB, vill att den nya basen ska ligga nära motorvägen.
Bullret från helikoptrarna i Mölnvik överstiger Naturvårdsverkets rekommendationer. Nu måste landstinget se över om det finns platser som passar bättre.

Samtidigt utreder Värmdö kommun var en ny bas skulle kunna ligga.

Mölnvik har varit hela länets bas för sjukvårdstransporter i 20 år. I snitt lyfter och landar ambulanshelikoptrar tolv gånger per dygn. Sommartid kan det vara fler och vintertid färre. Problemet är att Mölnvik förändrats. Basen har fått ett shoppingcenter till granne och i grannområdet Mörtnäs har nya bostäder byggts och fler har flyttat hit permanent.

Handlare i Mölnvik känner av tryckvågorna från helikoptrarna och i förra veckan polisanmäldes företaget som sköter utryckningarna. Då hade utställningsmöbler från Dennis home flugit iväg och gått sönder vid två tillfällen.

Tommy Hellström, baschef beklagar det som inträffat. Samtidigt vill han påpeka att personalen anstränger sig för att minimera effekterna med buller och blåst.

– Det här var ju ett hål i skogen när vi började. Nu har vi blivit inbyggda och det är inte jätteroligt när grannarna kommer och klagar. Vi känner av missnöjet, säger han.

Efter att Mörtnäsbor vänt sig till Värmdö kommun med synpunkter på bullret kräver nu Värmdö kommuns miljö- och hälsoskyddsnämnd att landstinget utreder om det finns alternativ som är bättre än Mölnvik.

Mätningar visar att såväl i Ösbydalen som i Mörtnäs överstiger ljudnivåerna Naturvårdsverkets rekommendationer.

Nils Edsmalm, utredare på landstingets hälso- och sjukvårdsförvaltning, känner inte till kommunens krav. Han uppger i stället att landstingets spår är att vara kvar i Värmdö, på en bättre plats.

I oktober förra året fick Värmdö kommun därför ett officiellt uppdrag att utreda saken. Ett av flera alternativ är Ingarökorset.

Baschefen Tommy Hellström ser mycket positivt på den placeringen.

– Det är ett jättebra läge med närhet till motorvägen om vi måste rycka ut med bil på grund av dimma, säger han.

Enligt Peter Frej (M), kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor, är arbetet med att hitta alternativ till helikoptrarna prioriterat.

– Det är en stark önskan från våra medborgare att vi ska ha en helikopterbas inom kommunens gränser. Värmdö är också det bästa alternativet med de kortaste insatstiderna om man ser till hela länets behov. Vi kommer att hitta en långsiktig lösning, säger han.

Under många år jobbade Värmdö kommun på en gemensam bas för landstinget, polisen och sjöfartverket i Nyvarp i Myttinge. Men de planerna stupade för fyra år sedan, då kommunen gjorde fel i beslutsfattningsprocessen.

Fakta

Landstingets önskelista

Landstinget vill ha basen i Värmdö då en stor del av länets invånare kan nås inom rimlig tid.

Behöver plats för två helikoptrar, samt utrymme för service och underhåll på samma plats.

Vill gärna finnas nära större bilvägar för att snabbt kunna rycka ut med bil vid dimma.

Närhet till kollektivtrafik för personalen.

Samarbetet med räddningstjänsten ska kunna fortsätta även i framtiden. Möjligheterna till detta försämras om helikopterbasen hamnar för långt bort.

Källa: Hälso- och sjukvårdsförvaltningen