Bullrig vår att vänta i Hjulsta

Tanken är att Förbifart Stockholm ska gå på en bro över trafikplats Hjulsta.
Tanken är att Förbifart Stockholm ska gå på en bro över trafikplats Hjulsta.
I vår startar ett byggbuller i Hjulsta, som kan pågå i sju år. Då börjar, enligt trafikverkets planer, bygget av Hjulsta trafikplats och Förbifarten.

I sju år planerar Trafikverket att bygga nära Hjulsta. Tanken är att Förbifart Stockholm ska gå på en bro över trafikplats Hjulsta. Den ska ansluta med ramper till E18, som går under den nya bron. I samband med bygget av bron börjar arbeten nära Bergslagsvägen.

– Då kommer de boende att märka av bland annat ökad byggtrafik och buller, säger Magnus Enblom, projektledare för Trafikplats Hjulsta.

Trafikplatsen i Hjulsta blir en av landets största. Där beräknas minst 200 000 fordon per dag passera när motorvägen är färdigställd.

Nu arbetar Trafikverket med att hitta en lämplig entreprenör för bygget av bron över E18.

– Vi hoppas kunna skriva kontrakt vid årsskiftet och därefter dra igång arbetet under våren, säger Magnus Enblom.

Redan i höst börjar bygget av betongtunneln vid Hästa klack, med en byggtid som uppskattad till cirka fem och ett halvt år.

Men det bullras också från utbyggnaden av Mälarbanan, som byggs om från tvåspårig och får fyra spår.

Bostadsbolaget Einar Mattsson, som äger fastigheterna i Hjulsta kommer under september starta arbetet med att sätta in bullerdämpande fönster i sina fastigheter längs Tenstavägen.

– Därefter kommer vi att fortsätta byta fönster på fastigheterna som kommer att störas av buller från bygget av Förbifarten, säger Björn Schenholm Ristborg, chef för förvaltning av Einar Mattson Fastigheter.