Bullrigt när spår dras till tågdepå

Bilden visar landstingets förslag till utbyggd tågdepå.
Bilden visar landstingets förslag till utbyggd tågdepå.
Det kommer att bullra när SL bygger ut Högdalens tågdepå med nya anslutningsspår från Gubbängen och Hökarängen. Det här är sista veckan att lämna åsikter om planerna.

Enligt landstingets förslag ska anslutningsspår dras från tunnelbanans Farstagren till den utbyggda tågdepån.

Spåren kommer att löpa både från Gubbängen och Hökarängen. I informationsbrev till boende i området varnar SL för buller under arbetet med spårtunnlarna. Vibrationer från borrningar väntas sprida sig till byggnader ovanför. ”Vårt mål är att det i genomsnitt inte ska låta mer än 45 decibel inomhus – ungefär som en modern diskmaskin. Under delar av byggtiden kommer det att låta mer än så”, skriver SL.

Spåret från Hökarängen ska enligt förslaget löpa ovan jord en kort sträcka och försvinna under jord i höjd med Vaniljvägen. Sen fortsätter det under Saltvägen, Pepparvägen, Tobaksvägen och Fagersjövägen. Rakt under Hökarängsskolan ansluter det till spåret från Gubbängen och vidare till en ny uppställningsplats för tio tåg väster om skolan.

Samråd om planerna pågår till och med söndag den 11 september. Ikväll måndag klockan 18 är det samrådsmöte i Hökarängsskolan.

Fakta

Start om drygt ett år

T-banedepån i Högdalen ska byggas ut med plats för fler tåg, inför satsningen på fler tunnelbanelinjer.

Från tunnelbanans Farstagren ska anslutningsspår dras till depån, både från Gubbängen och Hökarängen.

Dessutom planeras en ny uppställningsplats för tåg väster om Hökarängsskolan.

De förberedande arbetena är planerade att starta vid årsskiftet 2017-2018.

Synpunkter på planerna kan man lämna senast på söndag 11 september, antingen via e-post till tbanadepa@sll.se, vanlig post eller via formulär på SL:s webbplats.

Källa: Stockholms läns landsting