Bullrigt på skolgårdarna

Det bullrar mycket från både bilar och tåg i Sollentuna. På flera skol­gårdar ­utsätts barnen för ljudnivåer långt över de tillåtna.

– Ibland när tåget kör förbi kan det vara svårt att prata, säger Alva Törnblom, 9 år.

Många av Sollentunas skolor ligger intill hårt trafikerade vägar och spår och en av dem med allra bullrigast skolgård är Rälsen i Norrviken – där ljudnivån ligger på 74 decibel när tåget passerar.

Här går Alva Törnblom i tredje klass.

– När vi spelar bandy är vi precis bredvid spåret. Då låter det ganska mycket. Ibland när det dundrar håller jag för öronen, säger hon.

Mamma Monica Törnblom är uppvuxen i Sollentuna och van vid oväsen.

– Här skulle det absolut behövas ett bullerplank. Men det är inte bara tågen som bullrar. Det konstanta surret från motorvägen kan nästan vara värre. Det följer med en överallt, säger hon.

För att minska bullret har kommunen genomfört en bullerkartläggning och räknat på vilka skolgårdar som utsätts för de högsta ljudnivåerna.

– Det är beräkningar av buller­ som görs utifrån trafiksiffror, topo­grafi och liknande. Det ger en första grov bild av var bullret är högst. Utifrån det kan vi sedan gå vidare, säger Christian Haglund, chef på miljö- och hälsoskyddsenheten.

I 15 fall beräknas ljudnivåerna vara så höga att de i snitt över dygnet överstiger 60 decibel. Kommunen har däremot inte beräknat hur mycket det låter på dagtid då barnen vistas på skolgården eller hur högt ljudet är när det är som högst.

Därför tog Lokaltidningen Mitt i med sig en egen decibelmätare till de sex värst drabbade platserna där det ligger grundskolor och mätte bullret.

Högst maximala ljud har Rälsen i Sollentuna. När tåget passerar utsätts barnen för 74 decibel – en bra bit över normal samtalston som ligger på 60 decibel.

Och buller är mer än bara oväsen. Forskning visar att människor som utsätts för höga ljudnivåer har en ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar. Det tros också finnas ett samband mellan buller och högt blodtryck, övervikt och hjärtinfarkt.

Barn som vistas i bullriga miljöer presterar sämre i skolan och har svårare för inlärning.

– Hur barn påverkas av buller kommer vi att undersöka och inom några år kommer vi att veta mycket mer än i dag, säger Göran Pershagen, professor vid institutet för miljömedicin vid Karolinska Institutet.

Nu ska kommunen gå vidare och undersöka var problemen är som värst.

– Från början var det en tillsynsgrej, men när rapporten kom tyckte vi att det var allvarligt, ­säger ­Oscar Nyströmer (M), ordförande i miljö- och byggnadsnämnden.

Flera nämnder har därför fått i uppdrag att komma med förslag hur bullret kan minskas.

– Vi måste minska bullret på alla skolgårdar för våra barns skull, ­säger Oscar Nyströmer.

Monica Törnblom hämtar dottern Alva, 9 år, som går på Rälsen i Norrviken. Lilla­syster ­Ellie, 3 år, går på förskolan intill.

Fakta

Så mättes bullret på skolgårdarna

Kommunen har pekat ut 15 grund- och förskolor vars skolgårdar har ett snittbuller på över 60 decibel.

Mitt i har mätt ljudnivåerna på de sex platser där det ligger skolor.

Dels mättes det ständiga bruset under en minut och dels mättes maxnivån, på skolor nära järnvägen innebär det när tåg passerade.

Mätningen genomfördes på förmiddagen när barnen inte hade rast.

En decibelmätare med felmarginalen +-3,5 decibel användes.

Fakta

100 decibel låter som en motorsåg

Källa: Arbetsmiljöverket