Bunkar med bajs hittades i lägenhet

I november förra året upptäcktes en sanitär olägenhet i en så kallad försökslägenhet på Norrmalm.

Stadsdelen hyrde ut bostaden till en person med särskilt behov av stöd.

Lägenheten saknade dusch och toalett i flera månader och bajs från både människa och katt hittades på golvet. En del avföring hade även samlats i olika bunkar i köket.

Den sanitära olägenheten är enligt anmälaren en följd av bristande samarbete mellan vuxenenheten och socialpsykiatrin på Norrmalm som inte hade upprättat något ärende.

Trots att den boende uppenbarligen inte kunde sköta sin hygien och lägenhet, och trots varningar om uppsägning, fick personen bo kvar.

Nu har socialsekreterare lex Sarah-anmält fallet till de ansvariga i stadsdelen som ska utreda ärendet.

– Jag vill inte kommentera detta förrän det är helt utrett, säger Mats Fors, enhetschef för vuxenenheten.

Förra veckan uppmärksammades bristande resurser inom socialtjänsten i Stockholm. Över hälften av socialsekreterarna säger i en färsk undersökning att de inte klarar att leva upp till grundläggande krav på kvalitet och rättsäkerhet.

Så många som 74 procent av de tillfrågade har funderat på att söka ett nytt jobb, utanför socialtjänsten.

Marie Ljungberg Schött (M), tillförordnat socialborgarråd i Stockholm, lovar nu att avsätta 89 miljoner kronor extra på individ- och familjeomsorg i Stockholm nästa år.

Bajs från människa och katt hittades på golvet och i bunkar i köket.Utdrag ur anmälan