Busåkningen hotar förgifta dricksvattnet

Något måste göras åt den olagliga crossbanan vid Jordbro industriområde – och det nu, menar Greta Sundgren. Busåkningen både stör och hotar förgifta vattenskyddsområdet.
Något måste göras åt den olagliga crossbanan vid Jordbro industriområde – och det nu, menar Greta Sundgren. Busåkningen både stör och hotar förgifta vattenskyddsområdet.
Ett vattenskyddsområde vid Jordbro industriom­råde har blivit buskörarnas nya paradis.

Vattnet riskerar att förgiftas och bullret stör.

– Kommunen är för slappa, säger Greta Sundgren.

För en utomstående som står på den gamla torpmarken ser sandmarken ut som vilken vanlig crossbana som helst. Ett flertal gupp och högar är anlagda och hjul­spåren är färska.

Det är bara det att banan är olaglig och ligger mitt i det vattenskyddade området Skärsvik intill Jordbro industriområde. Vattnet ska alltså kunna användas vid behov.

Det är ett år sedan kommunen blev varse problemen, skyltar sattes då upp om att terrängkörning är förbjuden. Bommar och stenar finns också för att hindra bus­åkarna.

– Inget har hjälpt. Området har blivit ännu mer nerkört, du ser aldrig något vilt här längre eller växter eller blommor runtomkring, säger Jordbrobon Greta Sundgren, 86.

Hon har bott i Haninge sedan 1958. Detta har i flera år varit hennes strövområde.

– Jag brukar ta cykeln hit. Det är flera gånger sista tiden som jag stött på crossgäng, man hör dem på långt håll, senast häromdagen. Ser de mig så drar de, det händer också att jag försökt prata dem tillrätta. En del förstår inte att vattnet här ska kunna drickas.

Att området blivit legitimt som terrängbana råder det ingen tvekan om.

Inte bara större gäng hittar hit, även enskilda och familjer.

– En dag körde en pappa hit och släppte av sin son med en cross. Jag ringde polisen direkt som snabbt var här. Och jag har sagt till kommunen att de borde förstöra högarna, men fått till svar att ”de byggs ju bara upp igen”.

Haninge, Huddinge och Botkyrka gick ihop i en gemensam aktion mot terrängkörningen 2011. Man ville få in fler tips om busförare och hitta en ny, laglig bana på Södertörn. Men någon ny bana har man inte hittat och nu ser alltså Skärsvik ut att ha blivit ett nytt olagligt tillhåll för busförarna.

Michael Fridebäck (M), ord­förande i kultur- och fritidsnämnden, misstänker att just terrängen lockar.

– Vi har ju Högstabanan som är otroligt fin och vi letar fortfarande efter en ny gemensam crossbana på Södertörn. Men det verkar som att det alltid är lite mer spännande att köra i terrängen. Vi kanske måste bli hårdare, men vi gör det vi kan och polisen känner till problemet, säger han.

Kommunekolog Malin Löfgren tycker att det är angeläget att en ny, laglig bana hittas.

– Skärsvik är ett jätteproblem på grund av risken för förorening av vattentäkten men också på grund av bullerstörningarna, säger hon.

Greta Sundgren menar att kommunen måste agera nu, inte senare.

– Be väktare eller polisen köra ut här och visa sig oftare. Tala med dem som kör här. Vi som går här kan inte göra allt.